W dniu 22.02.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
„Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z PFU dla budowy infrastruktury pieszo – rowerowej przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy wraz z budową kładki nad torami kolejowymi"


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022BZP 0006437401 z dnia 2022-02-22


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: 576695
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/576695