W dniu 04.05.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.:

Zakup maszyny drogowej typu równiarka, nr sprawy 015/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.04.2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 087-235371 w dniu 04.05.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/608118

ID postępowania: (ID 608118)