Zamawiający w dniu 05.07.2022 r. wszczyna postępowanie w ww. przedmiocie. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane BZP pod nr

2022/BZP 00238995/01  

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

 

https://www.platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/635381