W dniu 18.05.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 2) pn.:Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego – Czerkaska w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00222060/01   w dniu 18.05.2023 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/767963