Uncategorised

Raport z konsultacji społecznych dotyczących opracowania pn. „Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej na obszarze Bydgoszczy i gmin ościennych dla których Miasto Bydgoszcz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego – na mocy zawartych porozumień międzygminnych."

Czytaj więcej...
W czerwcu tego roku rozpoczął się remont mostu na ulicy Mińskiej.

Poniżej zamieszczamy raport z konsultacji społecznych dotyczących „Budowy infrastruktury rowerowej na ul. Nakielskiej (na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej) wraz z rozbudową jezdni” wraz z koncepcją zmienioną po spotkaniach z wnioskodawcami.

W związku z dostosowaniem ZDMiKP do przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zaistniała konieczność dostosowania raportu z konsultacji – wioski wraz z odniesieniem do nich zostały ponumerowane, natomiast imiona i nazwiska wnioskodawców zostały ukryte. W przypadku trudności z odnalezieniem własnego wniosku prosimy o osobisty lub listowny kontakt z ZDMiKP.”

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem pana/Pani danych osobowych jest:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a,
85-844 Bydgoszcz

2. Kontakt
Z administratorem danych osobowych można skontaktować się listownie (85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a), telefonicznie (tel. 52 582 2723), mailowo; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W ZDMiKP można skontaktować się z Inspektor Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Cel przetwarzania danych i okres ich przetwarzania
Przekazanie danych osobowych do ZDMiKP jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w związku z ogłoszonymi naborami na stronie ZDMiKP -BIP, bądź innym celu na który Pani/Pan wyraził zgodę. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Dokumenty będą przechowywane zgodnie z procedurą naboru określoną w zarządzeniu Dyrektora Nr 5/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zasad zatrudnienia pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w ZDMiKP w Bydgoszczy.


4. Informacja o prawach
Informujemy o prawie do żądania od ZDMiKP dostępu do swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu rekrutacji.

5. Prawo do skargi
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.
6. Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili  przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Pani/Pana danych przez ZDMiKP na potrzeby rekrutacji, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu rekrutacji.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. które odbywałoby się bez udziału człowieka.

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie email, a jeżeli to byłoby dla Pani/Pana trudne, także w formie listu zwykłego na poniższe adresy:
•    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    listu zwykłego: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a.

Strona 4 z 10