Uncategorised

Czytaj więcej...
W czerwcu tego roku rozpoczął się remont mostu na ulicy Mińskiej.

Poniżej zamieszczamy raport z konsultacji społecznych dotyczących „Budowy infrastruktury rowerowej na ul. Nakielskiej (na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej) wraz z rozbudową jezdni” wraz z koncepcją zmienioną po spotkaniach z wnioskodawcami.

W związku z dostosowaniem ZDMiKP do przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zaistniała konieczność dostosowania raportu z konsultacji – wioski wraz z odniesieniem do nich zostały ponumerowane, natomiast imiona i nazwiska wnioskodawców zostały ukryte. W przypadku trudności z odnalezieniem własnego wniosku prosimy o osobisty lub listowny kontakt z ZDMiKP.”

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem pana/Pani danych osobowych jest:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a,
85-844 Bydgoszcz

2. Kontakt
Z administratorem danych osobowych można skontaktować się listownie (85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a), telefonicznie (tel. 52 582 2723), mailowo; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W ZDMiKP można skontaktować się z Inspektor Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Cel przetwarzania danych i okres ich przetwarzania
Przekazanie danych osobowych do ZDMiKP jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w związku z ogłoszonymi naborami na stronie ZDMiKP -BIP, bądź innym celu na który Pani/Pan wyraził zgodę. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Dokumenty będą przechowywane zgodnie z procedurą naboru określoną w zarządzeniu Dyrektora Nr 5/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zasad zatrudnienia pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w ZDMiKP w Bydgoszczy.


4. Informacja o prawach
Informujemy o prawie do żądania od ZDMiKP dostępu do swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu rekrutacji.

5. Prawo do skargi
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.
6. Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili  przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Pani/Pana danych przez ZDMiKP na potrzeby rekrutacji, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu rekrutacji.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. które odbywałoby się bez udziału człowieka.

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie email, a jeżeli to byłoby dla Pani/Pana trudne, także w formie listu zwykłego na poniższe adresy:
•    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    listu zwykłego: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a.

 

Zaczynamy kolejne konsultacje związane z przebudową ulic bez twardej nawierzchni. Od 22 września do 13 października będzie można zgłaszać uwagi do opracowanych koncepcji budowy ulic Jeżynowej, Botanicznej, Piaski i Sanatoryjnej.

 

Koncepcja przebudowy ul. Botanicznej zakłada wybudowanie ciągu pieszojezdnego o szerokości 5,0 m na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Osada oraz 4,5 m na odcinku od ul. Osada do ul. Trentowskiego. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Na ciągu powstaną skrzyżowania wyniesione oraz progi zwalniające. Wydzielone zostaną też 22 miejsca postojowe.

 

Projekt przebudowy ul. Jeżynowej przewiduje natomiast wybudowanie  ciągu pieszojezdnego o szerokości 4,5 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej koloru szarego. W celu uspokojenia ruchu występujące w ciągu ulicy Jeżynowej skrzyżowania projektuje się jako „wyniesione”. Nie jest konieczne wprowadzanie dodatkowych progów zwalniających na odcinkach międzywęzłowych. Zaprojektowano też 6 miejsc postojowych. W ramach tego zadania powstanie też kilka sięgaczy obsługujących posesje, które nie są zlokalizowane tuż przy ulicy.

 

Podobne rozwiązanie przyjęli projektanci przygotowując koncepcję przebudowy ul. Sanatoryjnej. Ona również zakłada stworzenie ciągu pieszo-jezdnego wyłożonego  kostką betonową. Stosowane będą skrzyżowania wyniesione i progi zwalniające. Na ulicy zaprojektowano 66 miejsca postojowe, najwięcej w rejonie kościoła. Wykonano też dodatkowy wariant przewidujący budowę osobno jezdni i chodnika jednostronnego. Skutkowałoby to jednak dużą ingerencją w prywatne posesje i przebudową infrastruktury podziemnej.

 

Projekt ulicy Piaski zakłada wykonanie ciągu pieszo jezdnego o zróżnicowanej konstrukcji. Na nawierzchni ułożona zostanie masa bitumiczna poza wyniesionymi skrzyżowaniami, progami zwalniającymi oraz zjazdami. Na wybranych odcinkach ulica zostanie wyposażone we wzmocnione pobocze. Projekt zakłada też nowe oświetlenie i poprawę odwodnienia.

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących przyjętych rozwiązań.  Może skutkować to wprowadzeniem korekt do zaprezentowanych koncepcji . Ze szczegółowymi opisem zadania, mapami i planami można zapoznać się na stronach  ZDMiKP.

 

Koncepcje przebudowy ulic  są dostępna także  w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a ( piętro III, pokój 307 ).

 

Bydgoszczanie mogą zgłaszać uwagi na formularzu według wzoru, który jest dostępny również na stronie ZDMiKP. Wypełnione wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztą tradycyjną na adres ZDMiKP w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz. Wnioski zostaną rozpatrzone wyłącznie w przypadku uzasadnienia propozycji  oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby konsultacji. Karty konsultacyjne można pobrać poniżej

 

Ankietę można wypełnić przez Internet na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl.

 


ul. Sanatoryjna (LINK [https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/846216?newtest=Y ])
ul. Botaniczna (LINK [https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/645446?newtest=Y ])
ul. Piaski (LINK [https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/223451?newtest=Y  ])
ul. Jeżynowa (LINK [https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/645895?newtest=Y ])

 

Długość nowych ulic:

 

Botaniczna – 715 m

 

Jeżynowa – 622 m

 

Piaski - 2500 m

 

Sanatoryjna – 1538 m

 

Warto wiedzieć:

 

Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w ubiegłym roku na przyjęcie  program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru

 

- Rok nadania nazwy ulicy

 

- Liczba mieszkańców

 

- Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne

 

- Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta

 

- Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu

 

- Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)

 

Strona 4 z 10