Uncategorised

 

Zaczynamy kolejne konsultacje związane z przebudową ulic bez twardej nawierzchni. Od 22 września do 13 października będzie można zgłaszać uwagi do opracowanych koncepcji budowy ulic Jeżynowej, Botanicznej, Piaski i Sanatoryjnej.

 

Koncepcja przebudowy ul. Botanicznej zakłada wybudowanie ciągu pieszojezdnego o szerokości 5,0 m na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Osada oraz 4,5 m na odcinku od ul. Osada do ul. Trentowskiego. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Na ciągu powstaną skrzyżowania wyniesione oraz progi zwalniające. Wydzielone zostaną też 22 miejsca postojowe.

 

Projekt przebudowy ul. Jeżynowej przewiduje natomiast wybudowanie  ciągu pieszojezdnego o szerokości 4,5 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej koloru szarego. W celu uspokojenia ruchu występujące w ciągu ulicy Jeżynowej skrzyżowania projektuje się jako „wyniesione”. Nie jest konieczne wprowadzanie dodatkowych progów zwalniających na odcinkach międzywęzłowych. Zaprojektowano też 6 miejsc postojowych. W ramach tego zadania powstanie też kilka sięgaczy obsługujących posesje, które nie są zlokalizowane tuż przy ulicy.

 

Podobne rozwiązanie przyjęli projektanci przygotowując koncepcję przebudowy ul. Sanatoryjnej. Ona również zakłada stworzenie ciągu pieszo-jezdnego wyłożonego  kostką betonową. Stosowane będą skrzyżowania wyniesione i progi zwalniające. Na ulicy zaprojektowano 66 miejsca postojowe, najwięcej w rejonie kościoła. Wykonano też dodatkowy wariant przewidujący budowę osobno jezdni i chodnika jednostronnego. Skutkowałoby to jednak dużą ingerencją w prywatne posesje i przebudową infrastruktury podziemnej.

 

Projekt ulicy Piaski zakłada wykonanie ciągu pieszo jezdnego o zróżnicowanej konstrukcji. Na nawierzchni ułożona zostanie masa bitumiczna poza wyniesionymi skrzyżowaniami, progami zwalniającymi oraz zjazdami. Na wybranych odcinkach ulica zostanie wyposażone we wzmocnione pobocze. Projekt zakłada też nowe oświetlenie i poprawę odwodnienia.

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących przyjętych rozwiązań.  Może skutkować to wprowadzeniem korekt do zaprezentowanych koncepcji . Ze szczegółowymi opisem zadania, mapami i planami można zapoznać się na stronach  ZDMiKP.

 

Koncepcje przebudowy ulic  są dostępna także  w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a ( piętro III, pokój 307 ).

 

Bydgoszczanie mogą zgłaszać uwagi na formularzu według wzoru, który jest dostępny również na stronie ZDMiKP. Wypełnione wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztą tradycyjną na adres ZDMiKP w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz. Wnioski zostaną rozpatrzone wyłącznie w przypadku uzasadnienia propozycji  oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby konsultacji. Karty konsultacyjne można pobrać poniżej

 

Ankietę można wypełnić przez Internet na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl.

 


ul. Sanatoryjna (LINK [https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/846216?newtest=Y ])
ul. Botaniczna (LINK [https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/645446?newtest=Y ])
ul. Piaski (LINK [https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/223451?newtest=Y  ])
ul. Jeżynowa (LINK [https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/645895?newtest=Y ])

 

Długość nowych ulic:

 

Botaniczna – 715 m

 

Jeżynowa – 622 m

 

Piaski - 2500 m

 

Sanatoryjna – 1538 m

 

Warto wiedzieć:

 

Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w ubiegłym roku na przyjęcie  program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru

 

- Rok nadania nazwy ulicy

 

- Liczba mieszkańców

 

- Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne

 

- Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta

 

- Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu

 

- Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)

 

W związku z ponownym wyłożeniem do wiadomości publicznej koncepcji „Przebudowy ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy”, serdecznie zapraszany do zapoznania się ze zmienioną koncepcją w dniach od: 30 marca do 13 kwietnia 2017r.

Zmiany w koncepcji dotyczą przede wszystkim wprowadzenia drogi serwisowej wraz z elementami uspokojenia ruchu, obsługującą nieruchomości oraz miejsca parkingowe położone po wschodniej stronie ulicy, wprowadzono dodatkowe przejścia dla pieszych oraz uzupełniono zjazdy indywidualne do posesji położonych po zachodniej stronie ul. Kolbego.

Projekt jest dostępny w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a, piętro III, pokój 310 w dni robocze w godzinach pracy Zarządu Dróg.

Projekt dostępny jest również w wersji elektronicznej w postaci zamieszczonych poniżej plików w formacie pdf.

 

Uwagi do projektu można składać od 30 marca do 13 kwietnia 2017., pisemnie na adres Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski zostaną rozpatrzone tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnienia wniosku oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby prowadzenia procedury wyłożenia projektu do wiadomości publicznej. W celu ułatwienia składania wniosków poniżej zamieszczone zostały karty konsultacji – w formacie doc i pdf.

 

W związku z wnioskami mieszkańców oraz przedstawicieli Rady Osiedla Osowa Góra informujemy, że przedłużamy czas wyłożenia projektu pn: “Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy” do wiadomości publicznej, tj. z dnia 13.04.2017. do dnia 21.04.2017.

 

 

Czytaj więcej...

Załączniki:
Pobierz plik (Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów unijnych współfinasowanych w ramach POIiŚ realizowanych przez ZDMiKP.pdf)Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub n[Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów unijnych współfinasowanych w ramach POIiŚ realizowanych przez ZDMiKP w imieniu Miasta Bydgoszczy]141 kB

 

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że od 08. do 22. października  2016 r. będziemy prowadzili badania parametrów parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy.

Badania będą polegały na spisywaniu ostatnich czterech cyfr  numeru rejestracyjnego parkujących pojazdów. Pomiary będą wykonywane przez pracowników firmy City Parking Group, wyposażonych w identyfikatory wydane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Badania będą prowadzone w dni robocze w godzinach 7.30 do 17.30 oraz w soboty w godzinach 8.00 do 14.00.
Zebrane informacje posłużą m. in.  ustaleniu stopnia napełnień parkingów i wskaźników rotacji pojazdów w SPP.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych  z prowadzonymi pomiarami prosimy o kontakt z biurem SPP,  tel. 52 5822408.

Strona 5 z 10