zima-most-1Do Bydgoszczy zwożone są pierwsze segmenty nowego mostu drogowego i montowane na wykonanych wcześniej filarach i podporach.
Jednocześnie wykonawca robót firma Trakcja SA wdraża nową organizację ruchu na połoduniowym brzegu rzeki. Umożliwi to rozbudowę skrzyżowania ulic Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego.

Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ