Aktualności

Czytaj więcej...
Od 24 grudnia ulica Glinki jest przejezdna. Mimo to, prace nie zostały jeszcze zakończone. W trakcie prowadzonych robót przy odbudowie jezdni, stwierdziliśmy, że wykonawca prac wyłoniony w drodze przetargu, nie wykonał ich zgodnie z projektem i nie zastosował się do poleceń nadzoru. Nie zadeklarował także naprawy wskazanych przez naszych inspektorów usterek. W związku z tym, podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu umowy z wykonawcą. W możliwie, jak najkrótszym czasie, wyłonimy nowego wykonawcę, który dokończy prace bitumiczne zgodnie ze sztuką inżynierską i projektem. Do tego czasu, żeby nie utrudniać poruszania się po ulicy, wprowadziliśmy tymczasową organizację ruchu.

Czytaj więcej...
UWAGA - uprzejmie informujemy, że wraz z zakończeniem kolejnego etapu inwestycji związanej z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy, włączymy w pełnym kolorze sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Kraszewskiego. Włączenie nastąpi: 21 grudnia br. Przywołane spowoduje zmianę w organizacji ruchu - na skrzyżowaniu będzie obowiązywała jazda na wprost ulicą Grunwaldzką w kierunku od centrum.

Czytaj więcej...
Uprzejmie informujemy, że 31.12.2015 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej pracuje w stałych godzinach, zmienie ulegają godziny pracy Biura Strefy Płatnego Parkowania oraz kas biletowych i tak:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Zygmunta Augusta - czynne w godzinach: 08:00 – 14:00.
Kasy biletowe przy ul. Zygmunta Augusta - czynne w godzinach: 08:00 – 14:00.
Kasy biletowe (SPP) przy ul. Gdańskiej 47 - czynne w godzinach: 08:00 – 14:00.
Kasy biletowe przy ul. Toruńskiej 174a - czynne w godzinach: 07:00 - 14:00.
Centrum Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 174a - czynne w godzinach: 07:00 – 14:00.

 

Czytaj więcej...
Na ulicy Karola Chodkiewicza budowana jest kanalizacja deszczowa i sanitarna. Rozpoczęła się też wymiana sieci gazowej. Zamknięty został kolejny odcinek ulicy od Powstańców Śląskich do ulicy Józefa Wybickiego.