Aktualności

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że podczas wykonywania remontu ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Kossaka do ul. Biedaszkowo, wystąpiły utrudnienia, których nie można było wcześniej   przewidzieć. W trakcie prowadzenia prac ziemnych na opisywanym odcinku jezdni natrafiono na bardzo niestabilny grunt pod rozebranymi warstwami konstrukcyjnymi jezdni.

ZDMiKP informuje, że na terenie miasta Bydgoszczy prowadzone są prace związane z instalacją systemu zarządzania ruchem i transportem drogowym „Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy”.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że w związku z przebudową sieci ciepłowniczej od dnia: 22.07.2014 do: 13.08.2014 zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. 3-go Maja.

Czytaj więcej...Zawiadamiamy, że z powodu renowacji budynku przy Placu Kościeleckich 6 zajęty będzie chodnik w związku prowadzonymi pracami budowlanymi. W związku z tym należy się spodziewać utrudnionego ruchu pieszych. Przepraszamy za doznane niedogodności.