Rower BCI

Otwarcie ofert na Bydgoski Rower Aglomeracyjny w dniu 06.08.2014

Najniższa oferta Wykonawcy złożona w dniu dzisiejszym jest obecnie wyższa od  środków będących w dyspozycji ZDMiKP: o kwotę 6634,54 zł w ujęciu jednego miesiąca funkcjonowania systemu BRA o kwotę 172.498,00 zł w ujęciu całego okresu realizacji systemu BRA.

 

Cena za 1 miesiąc funkcjonowania BRA, według kolejności wpływu ofert Wykonawców:

1. MC2 Spółka Akcyjna: 113.550,00 zł co daje łącznie za całe zamówienie: 2.952.300,00 zł

2. BikeU Spółka z o.o.: 138.999,46 zł co daje łącznie za całe zamówienie: 3.613.985,00 zł

3. Konsorcjum: Warżała i Mac System Spółka Jawna: 144.500,00 co daje łącznie za całe zamówienie:  3.757.000,00 zł

4. NextBike Polska Sp. z o.o. : 139.987,00 zł co daje łącznie za całe zamówienie: 3.639.662,00 zł

ZDMiKP ma zarezerwowane obecnie na system BRA:
Na 1 miesiąc funkcjonowania BRA: 106.915,46 zł co daje łącznie za całe zamówienie:  2.779.802,00 zł

Obecnie trwa sprawdzanie ofert pod względem formalnym i wymogów merytorycznych. Analizowana jest oczywiście możliwość zwiększenia kwoty na realizację tego przedsięwzięcia.