monety

Miasto otrzymało wsparcie finansowe na budowę ulicy Nowokileckiej z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Umowa została podpisana: 29 sierpnia w Toruniu.

Budowa ul. Nowokieleckiej ma na celu kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście o powierzchni 279 ha. Ulica połączy ul. Nowotoruńską z ul. Chemiczną na odcinku od ulicy Smoleńskiej do ulicy Chemicznej.

Projekt obejmuje m.in.:
• budowę odcinka drogi pomiędzy ulicami Nowotoruńska - Chemiczna,
• budowę zjazdów,
• budowę chodników,
• budowę dróg rowerowych,
• przebudowę skrzyżowań z ulicami: Kielecka – Smoleńska, Kielecka – Nowotoruńska – Nowokielecka, Nowokielecka – Chemiczna,
• przebudowę odcinka drogi pomiędzy ulicami Smoleńską i Nowotoruńską,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• budowę oświetlenia ulicznego,
• budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Nowotoruńską.

Całkowita wartość projektu to: 12.846.038,69 PLN, a suma uzyskanego przez Miasto dofinansowania, którą otrzymamy na realizację inwestycji to: 10.660.043,24 PLN, czyli 85% całej wartości projektu.