Firma BikeU przywiozła do Bydgoszczy rower z wałkiem kardana zamiast łańcucha. Takie rowery też będą u nas testowane. Dzięki zagwarantowaniu przez miasto dodatkowych środków możliwe jest rozpoczęcie prac nad projektem. ZDMiKP wybrał już firmę, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę i jednocześnie spełniła wszystkie warunki przetargu. Ostatecznie umowa została podpisana 6 listopada 2014 r. ze spółką BikeU.


Systemy rowerów publicznych są coraz popularniejszym elementem systemu transportowego w miastach na całym świecie. Systemy takie funkcjonują już z powodzeniem w wielu stolicach zachodniej Europy oraz w kilku miastach Polski. Jednym z zadań miasta, finansowanym z jego budżetu jest zapewnienie sprawnego transportu na jego terenie. Wprowadzenie systemu roweru publicznego daje możliwość stworzenia nowego, wydajnego środka transportu publicznego i jest zarazem formą kształtowania przez miasto zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Komunikacja rowerowa jest jedną z najbardziej pożądanych form transportu w mieście – nie powoduje korków, hałasu, zajmuje mało przestrzeni oraz nie zanieczyszcza powietrza, czyli rozwiązuje wiele problemów związanych z transportem w mieście.

Umowę na realizację systemu podpisano 6 listopada 2014 r. na Wyspie Młyńskiej

Przedmiotem zadania Bydgoski Rower Aglomeracyjny jest uruchomienie sieci samoobsługowych wypożyczalni rowerów, dostawa elementów składowych systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny (BRA) wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz świadczeniem usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu BRA.

W ramach systemu BRA uruchomionych zostanie 31 stacji rowerowych na terenie Bydgoszczy – z możliwością zwiększenia tej liczby oraz dyslokacją stacji w obszarze miasta oraz terenów gęsto zurbanizowanych bezpośrednio zbliżonych do miasta m.in. Osielska, Białych Błot, Ostromecka w tzw. obszarze wdrożenia BRA. Sieć wyposażona zostanie w 341 rowerów (310 szt. w stacjach i 31 szt. rowerów zapasowych), ponadto zostanie zapewniona możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stacje rowerowe finansowane przez inne podmioty gospodarcze (centra handlowe, szkoły itp.).

Stawki opłat za korzystanie BRA:
- opłata rejestracyjna i inicjacyjna BRA wnoszona jednorazowo z możliwością jej wykorzystania na pierwsze wypożyczenia – 10 zł,
- od 1 do 20 minuty – 0 zł,
- od 21 do 60 minuty – 1 zł,
- druga godzina – 4 zł,
- trzecia godzina – 6 zł,
- czwarta i każda następna godzina – 7 zł,

Planowany start systemu to 1 kwietnia 2015 r.

Profil BRA na portalu Facebook