W ramach inwestycji przebudowana zostanie m.in. ul. Matki Teresy z Kalkuty na odcinku od ul. Romanowskiej do ul. Pod SkarpąTrwają przygotowania do budowy nowych ulic dojazdowych do powiększającego się z roku na rok osiedla Eskulapa. Na finiszu są prace nad koncepcją programowo-przestrzenną. Ruszyły też konsultacje społeczne dotyczące projektu.


W połowie grudnia gotowa będzie koncepcja programowo- przestrzenna. Obecnie wykonawca dysponuje już wstępnie uzgodnionym materiałem. Równolegle prowadzi też dalsze prace projektowe. 

Opracowana koncepcja umożliwi prace nad wielobranżowym projektem budowlanym oraz wystąpienie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z dalszym harmonogramem do końca 2016 ZDMiKP planuje przetarg , a także realizację robót.


Podstawowe parametry projektowanych ulic:
1) ul. Matki Teresy z Kalkuty - prędkość projektowa 50 km/h, przekrój jednojezdniowy 1x2 (szerokość jezdni 7,00 m, szerokość pasa ruchu 3,50 m, szerokość chodnika 1,50 m, szerokość drogi dla rowerów 2,00 m),
2) ul. Trybowskiego - prędkość projektowa 30 km/h, przekrój jednojezdniowy 1x2 (szerokość jezdni 6,00 m, szerokość pasa ruchu 3,00 m, chodnik obustronny szerokości 2,00 m, miejsca postojowe prostopadłe: szerokość 2,30 m (dla osób niepełnosprawnych 3,60 m), długość 4,50 m),
3) ul. Jasiniecka - przekrój jednojezdniowy 1x2 (szerokość jezdni 6,00 m, szerokość pasa ruchu 3,00 m, chodnik jednostronny szerokości 2,00 m).
W ramach tych prac będą również przebudowane skrzyżowania: Matki Teresy z Kalkuty – Romanowskiej, Matki Teresy z Kalkuty – Pod Skarpą i Pod Skarpą – Jasiniecka, a także wybudowany zostanie chodnik i droga dla rowerów wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty na odcinku od ul. Romanowskiej do Roentgena.


W zakresie infrastruktury transportu publicznego zaplanowano:
1) zatoki autobusowe (szerokość 3,00 m, długość 20,00 m, szerokość peronu 3,00 – 3,50 m) - na ul. Matki Teresy z Kalkuty przy skrzyżowaniu z ulicą Romanowskiej w kierunku do osiedla (w kierunku do miasta wykorzystanie zatoki istniejącej), oraz na ul. Matki Teresy z Kalkuty przy skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera w obu kierunkach,
2) perony w ciągu chodnika (szerokość 3,00 m, długość 30,00 m) - na ul. Jasinieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Pod Skarpą w kierunku do ulicy Trybowskiego, na ul. Trybowskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Jasiniecką w kierunku do ulicy Matki Teresy z Kalkuty oraz na ul. Trybowskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Kocerki oraz Majtkowskiego w kierunku do ulicy Matki Teresy z Kalkuty.
W przypadku awaryjnego odwrócenia przebiegu trasy linii autobusowej zaprojektowano również peron w ciągu chodnika na ulicy Jasinieckiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Pod Skarpą i w jej kierunku. Na ulicy Trybowskiego w takim przypadku perony zostaną wyznaczone na chodniku.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu