Jedna z 32 tablic zmiennej treści - przy Moście Pomorskim na wysokości TescoW podsystemie informacji parkingowej trwa wprowadzanie nowego oprogramowania parkomatów w celu skomunikowania ich z centrum informacji parkingowej przy ul. Z. Augusta 10. Dzięki tej operacji parkomaty będą podłączone do systemu w zakresie przekazywania wszystkich niezbędnych informacji o wykupionych biletach parkingowych, wystąpieniu awarii, próbach dewastacji lub sabotażu urządzeń. Dane o sprzedaży biletów z parkomatów będą jedną ze składowych algorytmu wyliczającego poziom napełnienia poszczególnych obszarów parkingowych, która będzie przekazywana na tablice informacji parkingowej. Na tablicach będzie wyświetlana informacja o zajętości miejsc parkingowych w zakresie: zajętość mała, zajętość umiarkowana, zajętość duża.

Ponadto w podsystemie informacji parkingowej trwa wyklejanie 26 szt. tablic informacyjnych ( 78 paneli informacyjnych) treściami z nazwami poszczególnych obszarów parkingowych oraz wskazaniem ich położenia.

W podsystemie monitoringu zainstalowano już obecnie większość kamer monitoringu CCTV na skrzyżowaniach objętych systemem ITS (40 lokalizacji). Trwają obecnie prace związane z montażem kamer rejestrujących cechy pojazdów typu ANPR takich jak np. numer rejestracyjne, które będą przesyłały zaszyfrowane dane na podstawie których będą określane średnie czasy przejazdów pojazdów przez obszar Śródmieścia. Informacje te po odpowiednim skalibrowaniu systemu będą trafiały do Centrum , a w okresie późniejszym również jako informacja dla kierowców na tablicach zmiennej treści.

W podsystemie naprowadzania kierowców na trasy alternatywne zainstalowano już ponad 90% tablic zmiennej treści VMS, łącznie będzie ich 32 szt. Obecnie tablice są podłączane do głównego serwera w Centrum zarządzania ruchem i transportem mieszczącego się przy ul. Toruńskiej 180a. Po podłączeniu na tablicach zmiennej treści będą okresowo wyświetlane różne komunikaty tekstowe i graficzne, a docelowo schematy przedstawiające aktualne obciążenie ruchem odcinków międzywęzłowych oraz inne informacje generowane z Centrum przy ul. Toruńskiej 180a.

W podsystemie sterowania ruchem obejmującym między innymi zmiany w 45 sygnalizacjach świetlnych i budowę 7 nowych sygnalizacji zaawansowanie prac jest na poziomie około 80%. Do modernizacji zostały jeszcze sygnalizacje świetlne w obszarze m.in. ul. Chodkiewicza , Gdańskiej-Kamiennej, Artyleryjskiej-Zaświat , Fordońskiej –Fabrycznej,. Trwają przygotowania do uruchomienia nowych sygnalizacji świetlnych na ul. Solskiego-Leszczyńskiego oraz Solskiego -Skorupki , Jagiellońska – Wyczółkowskiego. Niebawem rozpocznie się dokończenie rozpoczętych nowych sygnalizacji na rondzie Kujawskim , przejściu przez ul. Wyszyńskiego oraz rondzie Wielkopolskim.

W podsystemie transportu publicznego dotychczas zamontowano automatykę rozjazdów torowiska przy ul. Focha, rondzie Jagiellonów i pętli Bałtycka. Obecnie trwają prace związane z ustawianiem słupów do tablic informacji pasażerskiej przy przystankach zlokalizowanych w obszarze Śródmieścia , planuje się ustawić ok. 180 tablic w 90 lokalizacjach. Ponadto w związku z zaplanowanym uruchomieniem 20 infokiosków z funkcją biletomatu trwają prace związane z wykonywaniem i montażem podstaw do tych urządzeń.
Na początku grudnia planowany jest odbiór prac przy centrum sterowania i sieciach transmisyjnych.

System ITS obejmuje swoim zasięgiem Śródmieście miasta z odcinkiem ul. Fordońskiej. Obszar ten ograniczony jest ulicami: Kamienna – Artyleryjska – Zygmunta Augusta, Dworcowa – Królowej Jadwigi – Marszałka Focha – Kruszwicka – Szubińska, Piękna – Solskiego – Wojska Polskiego, Ujejskiego – Jana Pawła II – most Pomorski – Wyszyńskiego oraz odcinkiem ul. Fordońskiej od ronda Fordońskiego do ul. Wyścigowej (w kierunku planowanej nowej linii tramwajowej do Fordonu).

Bydgoski System ITS jest jednym z pierwszych w kraju tego typu zadań inwestycyjnych, w którym zastosowano zarówno elementy usprawniające transport publiczny, jak i poprawiający warunki ruchu kołowego na skrzyżowaniach, poprawiający wykorzystanie miejsc parkingowych na terenie Śródmieścia, elementy naprowadzające kierowców na trasy alternatywne, elementy informujące użytkowników o warunkach ruchu czy też informujący o warunkach pogodowych oraz funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej w obszarze Śródmieścia.

Projekt w całości kosztuje 53,87 mln zł w tym 85 proc. stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej (45,789 mln zł), a 15 proc. to udział miasta Bydgoszczy (8,08 mln zł).