Widok z ul. Kieleckiej na skrzyżowanie z ul. Nowotoruńską, 18.10.2014r.W poniedziałek, 8.12.2014 r., nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy dla ulicy Nowokieleckiej. Inwestycję zrealizuje firma Eurovia, która jeszcze w tym roku planuje rozpocząć prace ziemne.

Budowa ul. Nowokieleckiej potrwa, według harmonogramu, do końca czerwca 2015 r. Ulica połączy Chemiczną na Kapuściskach z ul. Nowotoruńską, i zapewni mieszkańcom górnego tarasu miasta kolejne wygodne połączenie z ul. Fordońską (przez ul. Sporną oraz most Żeglugi Bydgoskiej).

Zadanie zrealizuje firma Eurovia. Dziś, 8.12.2014 r, jej przedstawiciele oficjalnie przejęli plac budowy. Według harmonogramu, wciągu kilku najbliższych dni, opracowane zostaną szczegóły tymczasowej organizacji ruchu dla poszczególnych etapów robót. Niewykluczone również, o ile pozwoli na to pogoda, że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace ziemne – na odcinku leżącym pomiędzy ul. Nowotoruńską a ul. Chemiczną. Na pewno za to ruszą drobniejsze prace przygotowawcze, związane z przygotowaniem terenu, np. wycinką kolidujących drzew i krzewów.

W ramach całego zadania roboty drogowe będą prowadzone na: ul. Smoleńskiej, Kieleckiej, Nowotoruńskiej, Chemicznej i ul. Nowokieleckiej. Inwestycja zakłada wykonanie nowych nawierzchni, wzmocnienie konstrukcji istniejących, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych wraz z wiatami. Zaplanowano również działania związane z odwodnieniem, a także budową: kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Nowotoruńską. Dodatkowo przebudowane zostanie uzbrojenie podziemne kolidujące z nowoprojektowaną infrastrukturą.

Długość nowego odcinka ul. Kieleckiej wyniesie 817 m. W ramach zadanie wymieniona zostanie jeszcze nawierzchnia ul. Nowotoruńskiej (ponad 300 metrów bieżących) oraz ul. Chemicznej (289 m). Ogółem powierzchnia zagospodarowania wyniesie 25.797 m2, w tym nawierzchnie drogowe o powierzchni 17.992 m2.

Całkowity koszt inwestycji to: 7,89 mln zł.