Trwająca już budowa nowego mostu nad Kanałem Bydgoskim Trwają ostatnie prace nad projektem przebudowy ul. Grunwaldzkiej. Dokumentacja została już skonsultowana z mieszkańcami. Aktualnie ZDMiKP zdobywa niezbędne pozwolenia dla inwestycji.

Obecnie trwają końcowe prace nad projektem budowlanym. Będzie on gotowy w kwietniu br., a do października przygotowany zostanie projekt wykonawczy. Jesienią, po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, planowane jest ogłoszenie przetargu na prace budowlane. Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej została zgłoszona do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt przewiduje budowę dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy ruchu w obu kierunkach na całym odcinku. Dodatkowo, na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy Flisackiej, w kierunku centrum miasta projektowany jest trzeci pas ruchu przeznaczony jedynie dla autobusów komunikacji publicznej, tzw. bus-pas. W związku z taką rozbudową jezdni, konieczna będzie również przebudowa wszystkich skrzyżowań z ulicami poprzecznymi.

Dokumentacją projektową objęte zostały także odcinki ulic poprzecznych. Przebudowie ulegną między innymi fragmenty ulic: Czaplej, Łowiskowej, Zimorodkowej, Wroniej, Perliczej, Skośnej, Kolbego, Papuziej, Przejście, Filtrowej, Okopowej, Zielonej, Flisackiej i Wyrzyskiej. W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej przyległych posesji oraz w celu powiązania z drogami publicznymi ulic, które zostaną odcięte od ulicy Grunwaldzkiej, projektowane są również drogi serwisowe (w wybranych lokalizacjach), równoległe do ulicy Grunwaldzkiej.

Projekt zakłada jeszcze budowę nowych przystanków autobusowych, chodników, dróg dla rowerów, przebudowę mostu na strudze Flis oraz budowę ekranów akustycznych w rejonie zabudowy mieszkaniowej osiedli Osowa Góra i Czyżkówko.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2015-17. Jej koszt wstępnie oszacowano na około 140 mln złotych. Kwota ta została zarezerwowana w wieloletnim planie finansowym, a w tegorocznym budżecie zarezerwowano na rozpoczęcie prac 28 mln złotych.

Zmodernizowana ulica Grunwaldzka ma stanowić najważniejsze połączenie Bydgoszczy z trasą S5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi obecnie wybór wykonawców na odcinki „ekspresówki", którzy zaprojektują i wybudują trasę.

Przypominamy również, że trwa rozbudowa Węzła Zachodniego. Polega ona między innymi na budowie nowego mostu przez Kanał Bydgoski oraz wiaduktu kolejowego na nowej, południowej jezdni prowadzącej od ronda gen. S. Maczka do skrzyżowania Grunwaldzkiej z Kraszewskiego. W tym przypadku ruszyły już prace związane ze zmianą geometrii wlotów prowadzących na rondo gen. S. Maczka. W związku z tym nie ma możliwości wjazdu z ul. Grunwaldzkiej w Koronowską. Rozbierane są też fragmenty chodników. Utrudnienia potrwają w tym rejonie do końca października 2015 roku.