Jeszcze w tym roku skrzyżowanie ul. Glinki i Szpitalnej doczeka się kanalizacji deszczowejWkrótce ruszy przetarg na budowę sieci kanałów deszczowych obsługujących rejon skrzyżowania ul. Glinki ze Szpitalną. Prace przy nowej sieci rozpoczną się w III kwartale 2015 roku.

ZDMiKP dysponuje już gotowym projektem budowlanym, który obejmuje budowę około 600 metrów kanału deszczowego z włączeniem do istniejącego układu odwodnienia w ul. Białogardzkiej oraz kolektora deszczowego Ø600 w ciągu ulicy Glinki. Takie rozwiązanie rozwiąże problem zalewania skrzyżowania po intensywnych opadach deszczu.


Aktualnie szykujemy wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację tego zadania. Po jej uzyskaniu zostanie wdrożone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót. Natomiast same prace powinny rozpocząć się w III kwartale 2015 roku. Ich zakres obejmie jeszcze budowę wpustów ulicznych z przykanalikami, studni rewizyjnych na nowym kanale oraz odbudowę nawierzchni jezdni na całej długości trasy projektowanego kanału deszczowego.

Roboty potrwają ok. 3 miesiące, i choć będą lokalizowane w pasie drogowym, to odbędą się pod ruchem. Szczegółową organizację ruchu przedstawimy przed rozpoczęciem zadania, ale już wiadomo, że skrzyżowanie ul. Szpitalnej z ul. Glinki powinno być przejezdne.


Informujemy również, że dodatkowo, na prośbę ZDMiKP, projektant uwzględnił w dokumentacji kompleksową odbudowę chodników w rejonie skrzyżowania. Ta część zadania będzie realizowana w kolejnych latach.