Nowokielecka

Projekt obejmował budowę 800-metrowego odcinka ul. Kieleckiej, odcinka od ulicy Nowotoruńskiej do ulicy Chemicznej wraz z chodnikami, zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową i ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo skrzyżowanie ulic Kieleckiej z Nowotoruńską zostało wyposażone w sygnalizację świetlną. Budowa wiązała się również z wykoaniem muru oporowego przy ogródkach działkowych. Wymieniona  także została nawierzchnia ul. Chemicznej i Nowotoruńskiej - łącznie na odcinku ok. 600 metrów. W ramach tegorocznych remontów nawierzchni ulic odnowiliśmy nawierzchnię ulicy Chemicznej pomiędzy ulicą Mokra i Wojska Polskiego.