Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy".