Zawiadomienie o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy".