Uprzejmie przypominamy, że dnia 17.10.2015r. (sobota) planowane jest przywrócenie ruchu autobusów komunikacji miejskiej w rejonie Fordon Rynek oraz na ul. Wyzwolenia.

W związku z powyższym autobusy linii nr: 65, 81 i 33N powracają na swoje stałe trasy, jednocześnie likwidacji ulega linia zastępcza „F”.