\Plakat konkursowy

Konkurs pt. „Nowoczesny transport łączy ludzi"

Gmina Miasta Toruń oraz Partnerzy Projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu" zapraszają uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych z powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz miast Bydgoszczy i Torunia do wzięcia udziału w Konkursie pt. „Nowoczesny transport łączy ludzi".

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacie A4 w kontekście przedstawienia atrakcyjności transportu publicznego, ochrony środowiska i ekologii oraz przygotowanie opisu pracy zachęcającego mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.
Celem konkursu jest:
- zbadanie stopnia znajomości problematyki transportu na terenie powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz miast Bydgoszczy i Torunia,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką zrównoważonego rozwoju, alternatywnymi formami transportu, kształtowanie postaw obywatelskich,
- zapoznanie młodzieży z zasadami realizacji projektu „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu",
- zachęcenie mieszkańców obszaru objętego Projektem do korzystania z transportu publicznego a także promowanie wynikających z tego korzyści dla środowiska, ekologii i zdrowia.

Prace konkursowe z danej placówki zgłasza Nauczyciel-Koordynator, który gromadzi prace, sporządza zestawienie prac oraz dostarcza na jeden z poniższych adresów:
- Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń, pokój nr 12,
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz,
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Nowoczesny transport łączy ludzi".

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu www.bydgoskotorunskiepartnerstwo.pl

Termin zgłaszania prac do konkursu mija 11 grudnia 2015 r.

Więcej informacji dostępnych w regulaminie konkursu.