fot. Piotr TomasikNowa linia tramwajowa do Fordonu ma za sobą 100 dni. Od 28 maja 2016 r. wprowadzone zostaną nowe rozkłady jazdy. Tramwaje pojadą szybciej i częściej, jak oczekują pasażerowie.

 
Nowa sieć połączeń zaczęła funkcjonować w sobotę, 16 stycznia 2016 r. Z uruchomieniem nowej linii, niezbędne było wprowadzenie zmian, porządkujących układ komunikacyjny w Bydgoszczy. Powstało wiele nowych bezpośrednich połączeń.

Więcej pasażerów = więcej kursów

Od początku wdrożenia nowej sieci połączeń monitorowaliśmy między innymi liczbę pasażerów na poszczególnych trasach. Na tej podstawie w pierwszych dniach po uruchomieniu nowej linii tramwajowej do Fordonu wprowadziliśmy korekty oraz dodatkowe kursy. Skorygowaliśmy również czasy przejazdów. W maju br. zasięg systemu ITS zostanie poszerzony o obszar Fordonu. Szacujemy, że skróci czasy przejazdów tramwajów o około 5 minut na odcinku: Łoskoń – Wyścigowa.
Jednocześnie, na podstawie przeprowadzonych analiz, zaplanowaliśmy od 28 maja wprowadzenie zmian w rozkładach jazdy tramwajów. Częstotliwość kursowania składów na trasie „fordońskiej" zostanie w godzinach szczytów przewozowych zwiększona z 4 minut do 3 minut. Zmiana częstotliwości kursowania będzie dotyczyła linii tramwajowej nr 7, która będzie kursowała, co 10, a nie jak dotychczas, co 20 minut. Do obsługi linii nr 7 skierowany zostanie jeden z nowych, bydgoskich Swingów. Zmiana ułatwi podróżowanie pasażerom z dysfunkcjami ruchu. Zmiany obejmą także tabor zaplanowany do obsługi linii tramwajowej nr 4. Do jej obsługi w godzinach szczytów przewozowych skierowane zostaną wyłącznie pociągi w zestawieniu dwuwagonowym.

Chętniej korzystamy z komunikacji

Szacujemy, że tylko w pierwszym okresie funkcjonowania nowego układu komunikacji miejskiej, dzienna średnia liczba pasażerów podróżujących w relacji Fordon – Śródmieście wzrosła o ponad 10% w stosunku do stanu z roku 2015 i wartość ta ma tendencję wzrostową. Oznacza to, że Bydgoszczanie coraz chętniej korzystają z komunikacji publicznej.
Nadal systematycznie będziemy prowadzili badania napełnień na poszczególnych liniach. Tam, gdzie występuje wzmożony ruch pasażerski, będziemy organizowali dodatkowe kursy. Zapewnimy większe składy tramwajowe, czy autobusy przegubowe. W najbliższym czasie należy się również spodziewać wprowadzenia korekt w funkcjonowaniu fordońskich linii dowozowych do nowej linii tramwajowej, poprawiających m.in. ofertę przewozową w rejonie osiedla Nad Wisłą oraz ul. Bora – Komorowskiego.

Skonsultowane zmiany

Projektując nową sieć, staraliśmy się uwzględnić wszystkie zmieniające się oczekiwania pasażerów i liczbę podróżujących na poszczególnych trasach. Zmiany poprzedziły szerokie konsultacje społeczne, w których przeanalizowaliśmy pół tysiąca wniosków. Każdego dnia z usług bydgoskiej komunikacji miejskiej korzysta ok. 160 tysięcy osób. Każdy z podróżujących ma inne potrzeby przewozowe i każdego dnia realizuje podróże na innych trasach, o innych godzinach, różnymi liniami komunikacji miejskiej.

Kolejna duża inwestycja

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie rozbudowy ul. Kujawskiej. Po zakończeniu inwestycji należy się spodziewać kolejnych zmian w układzie komunikacyjnym miasta. Nie będą to duże zmiany, jak przy uruchomieniu linii tramwajowej do Fordonu, ponieważ cały układ w rejonie górnego tarasu miasta, został przygotowany pod planowane uruchomienie linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej. W ramach inwestycji, zakupiony zostanie nowy, niskopodłogowy tabor tramwajowy, które będzie obsługiwał linie tramwajowe kursujące na górny taras miasta.

OSZCZĘDNOŚCI POZOSTAJĄ W KIESZENI

Koszt najpopularniejszych, trzydziestodniowych biletów sieciowych to 92 zł (bilet normalny w granicach miasta na linie dzienne i nocne). Zakładając, że średnio każdy pasażer realizuje 3 podróże komunikacją miejską dziennie, oznacza, że za jeden przejazd płaci ok. 1,02 zł, często na bardzo długich trasach.