strefa-0-aSprawy związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania oraz nakładanymi wezwaniami z tytułu jazdy bez ważnego biletu środkami komunikacji publicznej, przez najbliższe cztery miesiące, nie będą mogły być zgłaszane w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Zygmunta Augusta 10.
Z powodu remontu Biuro będzie nieczynne.


Od 12 października powyższe sprawy będą rozpatrywane wyłącznie w Punkcie na ul. Toruńskiej 174a.
Dotychczasowy numer telefonu do Biura Strefy Płatnego Parkowania pozostaje jednak bez zmian: 52 582 24 08 lub 07

Lokalizacja kas biletowych pozostaje bez zmian:

Obsługa interesantów

• Kasa biletowa - ul. Zygmunta Augusta 7 (Dworzec PKP, kasa biletowa nr 9) - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00,
- anulowanie opłat dodatkowych zgodnie z regulaminem,
- wydawanie kart abonamentowych na pojazd mieszkańca oraz na pojazd z napędem hybrydowym
- sprzedaż znaczków abonamentowych.

• Kasa biletowa - ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP), czynna w dni robocze w godz. 7.00 – 17.00,
- anulowanie opłat dodatkowych zgodnie z regulaminem,
- wydawanie kart abonamentowych na pojazd mieszkańca oraz na pojazd z napędem hybrydowym
- sprzedaż znaczków abonamentowych,

• Kasa biletowa - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15:30
- anulowanie opłat dodatkowych zgodnie z regulaminem,
- wydawanie kart abonamentowych na pojazd mieszkańca oraz na pojazd z napędem hybrydowym
-sprzedaż znaczków abonamentowych,

• Centrum Obsługi Klienta – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP), czynne w dni robocze w godz. 7.00 – 17.00,
- wydawanie identyfikatorów osoby niepełnosprawnej