cmentarz-1Transport publiczny to najlepszy sposób na wygodne poruszanie się po mieście w czasie Wszystkich Świętych.
Kierowcy natomiast muszą liczyć się na spore utrudnienia w ruchu.
W obrębie cmentarzy pojawią się zakazy wjazdu i parkowania, a na wielu ulicach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.
1 listopada komunikacja miejska będzie bezpłatna.

Pierwsze zmiany przy bydgoskich nekropoliach, będą wprowadzane już od najbliższego piątku (28 października).

kcynska-jaskolczaCMENTARZ PRZY UL. KCYŃSKIEJ:
a). ruch jednokierunkowy na ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska);
b). ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki i Wigury);
c). ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska);

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

CMENTARZ PRZY UL. JASKÓŁCZEJ:
a).ruch jednokierunkowy na ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską; dopuszczony kierunek ruchu Żwirki i Wigury-Gnieźnieńska);
b). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Jaskółczej (po stronie północnej);
c). ruch jednokierunkowy na ul. Kossaka (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską a skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury; dopuszczony kierunek ruchu Gnieźnieńska-Żwirki i Wigury);
d). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Kossaka (po stronie południowej);

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

chojnickaCMENTARZ PRZY UL. CHOJNICKIEJ:
a). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową);

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00


torunskaCMENTARZ PRZY UL. TORUŃSKIEJ:
a). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Spokojnej (po stronie zachodniej);
b). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Władysława Bełzy (po stronie południowej, odcinek od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną);

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

wislanaCMENTARZ PRZY UL. WIŚLANEJ:
a). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Fordońskiej (jezdnia południowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną), ul. Wiślanej (po stronie wschodniej) oraz na ul. Więcka (po stronie południowej i północnej na całej długości);
b). wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wiślanej (odcinek od skrzyżowania z ul.Fordońską do skrzyżowania z ul. Więcka; dopuszczony kierunek ruchu od ul. Fordońskiej w stronę cmentarza) oraz ul. Więcka (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską; dopuszczony kierunek ruchu Wiślana - Skandynawska);
c). wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Wiślanej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od posesji nr 4 do ul. Więcka);
d). czasowa likwidacja ścieżek rowerowych;
e). wprowadzenie alternatywnego objazdu dla ul. Fordońskiej ulicami: Przemysłową, Witebską, Wyszogrodzką.

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

artleryjska-ludwikowoCMENTARZ PRZY UL. ARTYLERYJSKIEJ I UL. LUDWIKOWO:
Etap I
a). wprowadzenie nakazu skrętu w prawo z ul. Rynkowskiej w ul. Pileckiego.

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 29.10.2022 roku od godz. 04.00 do 31.10.2021 roku do godz. 22.00
Etap II
a). utrzymanie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Artyleryjskiej;
b). czasowa likwidacja ścieżki rowerowej na ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat i ul. Zygmunta Augusta;
c). wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-Putza);
d). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu na cmentarz, po stronie wschodniej od wjazdu na cmentarz do ul. Putza);
e). wprowadzenie „zakazu postoju" (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu na cmentarz);
f). wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie zachodniej odcinek od wjazdu na cmentarz do ul. Putza);
g). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Putza (po obu stronach jezdni);
h). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od ul. Putza do linii lasu);
i). wyłączenie z ruchu odcinka ul. Ludwikowo od ul. Putza do wjazdu do PESY;
j). wyznaczenie jednokierunkowego objazdu lasem dla pojazdów wyjeżdżających z obszaru przy cmentarzu przy ul. Rynkowskiej;
k). wygrodzenie na ul. Zaświat skraju rampy kolejowej;
l). wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Skromnej (dopuszczony kierunek ruchu Powstańców Warszawy-Powstania Listopadowego).
termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

Uwaga!
- Przejście dla pieszych w poziomie szyn pomiędzy cmentarzami przy ul. Zaświat i ul. Ludwikowo podobnie jak w latach ubiegłych nie będzie możliwe!

stawowaCMENTARZ PRZY UL. STAWOWEJ:
a). wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Stawowej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie południowej na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Lotników);
b). wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Ostroroga (dopuszczony kierunek ruchu Władysława IV - Lotników);
c). wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Lotników (dopuszczony kierunek ruchu Stawowa-Czerwonego Krzyża);
d). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Lotników (po stronie zachodniej na całej długości ulicy).

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

modrzewiowaCMENTARZ PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO:
a). zamknięcie wjazdu na ślepy odcinek łącznicy ul. Modrzewiowej (dojazdu do parkingów przy Kościele będzie niemośliwy);

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

Dodatkowo na potrzeby komunikacji publicznej zostanie udostępniona nieczynna do tej pory zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego –Modrzewiowa. Zorganizowany przystanek będzie funkcjonował w dniach 28.10.2022 roku od godz. 08.00 do 02.11 2022 roku do godz. 24.00. W związku z powyższym parkowanie w tym miejscu będzie w tym czasie niemożliwe.

cmentarz-2Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych, regulujących ruch w obrębie bydgoskich cmentarzy.

Polecamy jednak podróż komunikacją miejską. 1 listopada komunikacja fukcjonuje za darmo.


W związku ze wzmożonym ruchem w obrębie cmantarza przy ul. Wiślanej, zalecamy objazd w kierunku Torunia.

objazd-torun