autobus-2Od 1 stycznia obsługa 3 autobusów zostanie przekazana do realizacji firmie Mobilis.
Od kilku miesięcy spółce MZK naliczane są kary za nierealizowanie umowy.

Spółka mimo wielokrotnych wezwań do należytego wykonywania umowy, nie rozwiązała problemu.
Jeżeli nie poprawi to sytuacji, kolejne linie będą przekazywane innym przewoźnikom.

W Bydgoszczy usługi przewozowe świadczą dwie niezależne spółki: MZK i Mobillis.
Ok. 25 % autobusowej pracy przewozowej realizowana jest na podstawie procedury przetargowej (firma Mobilis), a ok. 75 % kursów jest obsługiwana przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne (MZK).

autobus-2Od wakacji zaczęły występować problemy z autobusami, które „wypadały" z rozkładu.
Operatorom naliczaliśmy kary za niewłaściwe realizowanie zawartych umów.
Otrzymywaliśmy jednak zapewnienia, że sytuacja się poprawi.

Firma Mobilis zatrudniła kierowców a liczba realizowanych kursów zwiększyła do ponad 98%.
Problemy nadal jednak występują w spółce MZK, która realizuje tylko ok. 95-96% swoich kursów.
Oznacza to, że z rozkładu „wypada" nawet kilka autobusów dziennie.

Rozwiązaniem problemu miało być umożliwienie MZK podpisanie umów z zewnętrznymi przewoźnikami. Nie przyniosło to jednak rezultatu.
W grudniu bieżącego roku MZK uruchomiły więc w trybie awaryjnym, 3 zabytkowe autobusy na trzech liniach.

Pomimo tych zmian, nadal jednak nie realizowano kilku kursów, przez co pasażerowie nie mogli na czas dojechać do szkoły czy pracy.
Tylko dziś (11 grudnia) na trasach brakowało 5 autobusów MZK

je-13W związku z tym, że naliczanie kar dla firm przewozowych nie ma praktycznego znaczenia dla pasażerów, a awaryjne uruchomianie taboru zabytkowego (na zlecenie MZK) pogarsza jakość świadczonych usług, zdecydowaliśmy się na ograniczenie zakresu przewozów powierzanych MZK.

Od 1 stycznia obsługa 3 autobusów na liniach cołodziennych, zabrana zostanie firmie MZK i przekazana do realizacji firmie Mobilis.

Jeżeli nie poprawi to sytuacji, nie wykluczamy kolejnej redukcji pracy przewozowej MZK. 

Przypominamy, że:
- obecnie firma MZK otrzymuje 16,6 % wyższe wynagrodzenie za każdy przejechany kilometr (tzw. wozokilometr) niż prywatny operator jakim jest Mobilis.

- decyzje o zatrudnieniu i ewentualnych podwyżkach dla kierowców MZK podejmuje tylko i wyłącznie zarząd spółki MZK.

- tylko w dwóch ostatnich miesiącach naliczyliśmy blisko 50 tysięcy złotych kary firmie MZK za nierealizowanie umowy przewozowej.

autobus-1Zależy nam, aby przewozy były realizowane w 100% zgodnie z zawartą umową.

Mamy świadomość, prace drogowe mogą wpływać na opóźnienia w rozkładach, a na trasach mogą zdarzać się sytuacje nieprzewidziane (awaria, wypadek itd.).

Niedopuszczalne jest jednak niewywiązywanie się z umowy przewozowej, za którą odpowiada wyłącznie przewoźnik.