mobilis-aOd 1 stycznia 2024 roku obsługa 3 autobusów została przekazana do realizacji firmie Mobilis.
Zmiany w obsłudze kilku linii wyniknęły z braku realizacji umowy przez spółkę MZK.
Przekazanie kilku autobusów prywatnemu przewożnikowi przyniosło pozytywny skutek.
Wszystkie autobusy wyjechały na bydgoskie trasy.

Spółka Mobilis od 1 stycznia obsługuje 3 dodatkowe kolejności na liniach 68 oraz 74:
• w dni powszednie: jeden autobus na linii 68, dwa autobusy na linii 74;
• w soboty: jeden autobus na liniach 68 i 74;
• w niedziele i święta: jeden autobus na linii 74.

Mobilis-2Dla pasażerów nie ma żadnego znaczenia, że wyżej wymienione kolejności nie są już obsługiwane przez MZK, bo zarówno kolorystyka autobusów, jak też ich wyposażenie są dokładnie takie same jak dotychczas.
Również zasady funkcjonowania tych linii nie zmieniły się.

W dniach 1-3 stycznia spółka Mobilis zrealizowała wszystkie dodatkowe kursy wynikające z rozkładu jazdy.
Nie wypadł żaden autobus.

Przekazanie kilku autobusów prywatnemu przewoźnikowi przyniosło pozytywny skutek.
Obecnie wszystkie kursy na liniach autobusowych są realizowane zarówno przez Mobilis jak i MZK.

Mobilis-1Zmiany w obsłudze kilku linii wyniknęły z braku realizacji umowy przez spółkę MZK, która pracuje nad uzupełnieniem braków kadrowych.
Od kilku miesięcy spółce MZK naliczane były kary za niewywiązywanie się z umowy.
Spółka, mimo wielokrotnych wezwań do należytego wykonywania umowy, nie rozwiązała do grudnia problemu.
Było to podstawą do ograniczenia pakietu przewozów realizowanego przez MZK.

Warto wiedzieć:
• W Bydgoszczy usługi przewozowe świadczą dwie niezależne spółki: MZK i Mobilis.
Ok. 25 % autobusowej pracy przewozowej realizowana jest na podstawie procedury przetargowej (firma Mobilis), a ok. 75 % kursów jest obsługiwana przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne (MZK).
• obecnie firma MZK otrzymuje 16,6 % wyższe wynagrodzenie za każdy przejechany kilometr (tzw. wozokilometr) niż prywatny operator jakim jest Mobilis.
• Decyzje o zatrudnieniu i ewentualnych podwyżkach dla kierowców podejmują tylko i wyłącznie przewoźnicy.