Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Od kilku miesięcy kierowcy mogą korzystać z parkingów Park & Ride w Bydgoszczy.

Dzięki nowemu systemowi, można bez problemu parkować auto i podróżować komunikacją miejską za darmo. To dobre rozwiązanie dla osób dojażdzająctych do pracy w Bydgoszczy.

W sierpniu z systemu skorzystało ponad 2400 osób.
Najwięcej biletów sprzedanych zostało na parkingu przy ul. Grudziądzkiej, rondzie Kujawskim i Lesie Gdańskim.

Zakupionych zostało też 40 biletów okresowych. Z czego prawie połowę stanowiły bilety 30-dobowe.
To ponad dwa razy więcej niż jeszcze w czerwcu bieżącego roku.

Czytaj więcej...Przypominamy, że bilet okresowy pozwala pozostawić auta na parkingu P&R i podróż komunikacją miejską na bilecie parkingowym.
To bardzo dobra oferta dla osób dojeźdzających do pracy w Bydgoszczy.
Mozna dzięki temu ominać korki w centrum miasta, nie trzeba szukać miejsc parkingowych i opłacać Strefy Płatnego Parkowania.
W cenie masz nie tylko parking ale też bezpłatny przejazd komunikacją miejską dla kilku osób.

Ceny okresowe na P&R są bardzo atrkacyjne:
• Bilet 1 – dobowy– 12 zł
• Bilet 5 – dobowy– 34 zł
• Bilet 14 – dobowy – 80 zł
• Bilet 30 – dobowy– 108 zł

Możesz kupić nie tylko bilet okresowy ale też jednorazowy - na krótszy okres czasu.

Pamiętaj, że za parking Park&Ride zapłacisz gotówką lub kartą.

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania systemu Park & Ride znajdziesz TUTAJ

Czytaj więcej...Obecnie największym zainteresowanie wśród parkingów Park&Ride cieszy się wielopoziomowy obiekt przy ul. Grudziądzkiej.
To 6-kondygnacyjny budynek, na którym który łącznie może parkować 570 samochodów.
Mamy też 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych.
Miejsca parkingowe znaleźć mogą także motocykliści i rowerzyści (w zadaszonej wiacie).

Czytaj więcej...Warto pamiętać
Połowa parkingu przy ul. Grudziądzkiej funkcjonuje na zasadach ogólnych Strefy Płatnego Parkowania (podstrefa C).
Za parkowanie przez pierwsze pół godziny nie jest naliczana żadna opłata.
Po przekroczeniu tego limitu opłaty są naliczane zgodnie z cennikiem SPP.
W tej części parkingu parkowanie w dni roobocze po 17.00 oraz w dni wolne - parkowanie jest bezpłatne.

Czytaj więcej...Druga połowa parkingu funkcjonuje w systemie Park&Ride (pierwszy wjazd od strony ul. Grudziądzkiej).
Na całodzienny bilet uprawniający do parkowania i bezpłatnych podróży komunikacją miejską dla 1 lub 2 osób zapłacić trzeba 36,5 zł.
Za jedną godzinę tylko 3,80 zł.

W strefie Park&Ride mamy też możliwość uiszczenia opłaty za pomocą karty płatniczej.
Nie ma jednak możliwości zakupu biletu okresowe.

Czytaj więcej...Zakup biletu miesięcznego w Bydgoszczy jest bardzo prosty a ulgi uczniowskie są wyjątkowo atrakcyjne.
Już dziś warto kupić bilet dla swojego dziecka.

Przypominamy, że za przejazd bydgoską komunikacją uczniowie płacą tylko 10 zł miesięcznie lub 100 zł rocznie.
Z atrakcyjnych ulg korzystać mogą też uczniowie wielu podbydgoskich gmin.

Tańsze bilety okresowe przysługują bydgoskim uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz maluchom w wieku 4-7 lat.
Program doczekał się rozbudowy o uczniów i dzieci z gmin ościennych współpracujących z miastem w ramach Metropolii Bydgoszcz (Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Solec Kujawski, Sicienko oraz Mrocza).

Bilet Malucha przysługuje:
- dzieciom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy w wieku od 4 roku życia do 30 września roku w którym kończą 7 lat, na podstawie ważnej Karty Bydgoskiego Malucha wydanej przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
- dzieciom zamieszkałym na terenie gmin, w wieku od 4 roku życia do 30 września roku w którym kończą 7 lat, na podstawie ważnej Metropolitalnej Karty Malucha wydanej przez właściwą gminę. Bilet przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego lub umowy - zawartych z właściwą gminą.

Bilet uczniowski przysługuje:
- uczniom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do 30 września roku w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury,

- uczniom zamieszkałym na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko, Solec Kujawski oraz Mrocza uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do 30 września roku w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury oraz Metropolitalnej Karty Uczniowskiej wydanej przez właściwą gminę. Bilet przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego lub umowy- zawartych z właściwą gminą.

Czytaj więcej...Potwierdź adres zamieszkania
Zgodnie z ochroną danych osobowych, w legitymacjach szkolnych, nie ma wpisywanego już adresu zamieszkania ucznia.
W związku z tym, że ulgi za przejazd obowiązują tylko dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Bydgoszczy oraz zamieszkałe na terenie gmin, które podpisały porozumienie lub umowy z miastem, należy pamiętać o potwierdzeniu adresu zamieszkania użytkownika biletu miesięcznego.

Każdy uczeń takie zaświadczenie o miejscu zamieszkania może otrzymać w sekretariacie szkoły, a uczniowie podbydgoskich gmin (kartę metropolitarną) mogą uzyskać w swoim Urzędzie Gminy.

Metropolitalne Karty Malucha i Metropolitalne Karty Uczniowskie wydawane są przez Gminy (właściwie do miejsca zamieszkania dzieci/uczniów), są one dokumentami potwierdzającymi uprawnienie i muszą być okazywane w czasie kontroli biletowej.

Uprawnieni uczniowie przy kontroli okazują: kartę BKM z zakodowanym biletem, ważną legitymację szkolną i ważną Metropolitalną Kartę Uczniowską.

Czytaj więcej...Gdzie można zakupić bilet malucha i bilet uczniowski?
Bilety kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej.
Bilety można zakupić w punktach sprzedaży biletów okresowych, przez Internet, w aplikacjach mobilnych lub w biletomatach.

W związku z zaknończeniem prac wodociągowych na ulicy Deszczowej, autobusy linii 51 i 83 od dnia 12.08.23r. wracają do obsługi swoich tras w rejonie pętli Czyżkówko.

Czytaj więcej...Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy kontynuują budowę kolejnych zbiorników retencyjnych.
W celu minimalizowania utrudnień, cześć prac realizowana jest w okresie wakacyjnym.

Obecnie roboty prowadzone są już w ponad 50 miejscach Bydgoszczy.

W nocy z 7 na 8 sierpnia (poniedziałek/wtorek) zamknięta zostanie ul. Jagiellońskiej na wysokości ul. Chopina.

Czytaj więcej...Spółka MWiK realizuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w całym mieście. 
Zadanie jest jednym z pierwszych tego typu inwestycji proekologicznych w kraju oraz jest wspierane środkami unijnymi.

Prace przy budowie podziemnych zbiorników retencyjnych prowadzone są już w kilkudziesięciu miejscach naszego miasta.

Czytaj więcej...Z uwagi na przedmiotowe roboty, wprowadzonych zostało dużo zmian w komunikacji samochodowe oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
Obecnie najwięcej zmian mamy w związku z zamknięciem ul. Gdańskiej przy Placu Wolności.

Prace w pozostałych lokalizacjach, wymusiły natomiast zmiany w komunikacji na liniach nr 51, 55, 71, 77, 83, 33N 

Czytaj więcej...W nocy 7 na 8 sierpnia całkowicie dla ruchu pojazdów, zamknięta zostanie ul. Jagiellońska (w kierunku miasta) przy ul. Chopina.
Główny objazd zostanie poprowadzony ul. M. Skłodowskiej Curie.

W związku z powyższym, na przedmiotowym odcinku ul. Jagiellońskiej, zmieni się też trasa linii nocnej nr 32N

Linia nr 32N w nocy z poniedziałku na wtorek (7/8 sierpnia br.) w kierunku Dworca Błonie od przystanku Fordońska / Bałtycka zostanie czasowo skierowana ulicami: Fordońska, St. Wyszyńskiego, Skłodowskiej-Curie, St. Moniuszki, M. Ogińskiego.

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
- Rondo Fordońskie (przy ulicy Jagiellońskiej),
-  Jagiellońska / Łużycka.

Przystanki na trasie objazdowej:
- Rondo Fordońskie (przy alejach St. Wyszyńskiego)
- Skłodowskiej-Curie/ Jurasza.

Czytaj więcej...Projekty wodociągowe przewidziane do realizacji w 2023 roku:

REALIZOWANE:
ul. Mikołaja Reja
ul. Polanki / ul. Swarzewska
ul. Pomorska
ul. Kościuszki
ul. Bałtycka / ul. Połczyńska
ul. Skorupki ul. Żwirki i Wigury
ul. Kcyńska
ul. Grobla
ul. Dwernickiego/ ul. Kamienna (Sułkowskiego)
ul. Wyszogrodzka
ul. Rekinowa / ul. Jeziorna
ul. Wyszyńskiego

ul. Kormoranów
ul. Wyszogrodzka
ul. Solskiego / ul. Lenartowicza
ul. Wały Jagiellońskie
ul. Przodowników Pracy / Śliwińskiego
ul. Grudziądzka / ul. Poznańska
ul. Kordeckiego / PI. Poznański
Plac Weyssenhoffa

ul. Powstańców Wielkopolskich / ul. Gajowa
ul. Wyszyńskiego
ul. Żwirki i Wigury
ul. Bernardyńska / ul. Stary Port
PI. Kościeleckich
ul. Gdańska / PI. Wolności
ul. Gimnazjalna ul. Piotra Skargi
ul. Mickiewicza
ul. Stawowa / ul. Na Wzgórzu
ul. Podgórna
ul. Wiatrakowa
ul. Gołębia / ul. Gnieźnieńska
ul. Mickiewicza
ul. Słowackiego
ul. Odrzańska
ul. Stary Port
ul. Rekinowa / ul. Tuńczykowa

ul. Krakowska
ul. Krakowska
ul. Krakowska
ul. Wyszyńskiego
ul. Szamarzewskiego
ul. Przyrzecze
ul. Muszlowa / ul. Wielorybia
ul. Kutrowa / ul. Wielorybia
ul. Waleniowa / ul. Kolbego

PLANOWANE w najbliższym czasie:
ul. Hetmańska
ul. Szubińska
Rybi Rynek
ul. Mazowiecka
Skwer Noakowskiego / ul. Sportowa
ul. Grunwaldzka / ul. Zalew
ul. Grunwaldzka / ul. Skośna
ul. Grunwaldzka / ul. Wróblowa
ul. Grunwaldzka / ul. Łowiskowa

PLANOWANE w późniejszym terminie:
ul. Stawowa / ul. Orłowity
ul. Stawowa / ul. Lotników
ul. Staszica
ul. Bocianowo
ul. Kasztanowa / ul. Kamienna
ul. Solskiego ul. Piękna
ul. Strzelecka
ul. Filarecka
ul. Babia Wieś
ul. Gdańska / ul. 11 Listopada
Al. Ossolińskich
ul. Ugory
ul. Nakielska
Skwer Podporucznika Leszka Białego
ul. Skłodowskiej Curie / ul. Kurpińskiego
ul. Fordońska / ul. Bałtycka
ul. Piękna / ul. Gołębia
ul. Szubińska 

Strona 9 z 233