Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Dzięki porozumieniu Bydgoszczy i Solca Kujawskiego najmłodsi mieszkańcy gminy skorzystają z biletów uczniowskich i biletów malucha w bydgoskiej komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Rady Miasta Bydgoszczy rozszerzyła grupę osób uprawnionych do korzystania z biletów przeznaczonych dla „maluchów" o dzieci zamieszkałe na terenie gminy Solec Kujawski.
Z uprawnień będą mogły korzystać dzieci posiadające Metropolitalną Kartę Malucha.

Podobnie rozszerzono grupę osób uprawnionych do korzystania z biletów uczniowskich, o uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Solca Kujawskiego.
Z uprawnień skorzystają posiadacze Metropolitalnej Karty Uczniowskiej wraz z ważną legitymacją szkolną.

Dzięki Metropolitalnej Karcie Malucha i Metropolitalnej Karcie Uczniowskiej uczniowie mogą jeździć komunikacją miejską i podmiejską przez cały rok za 100 złotych.
Podobne rozwiązanie obowiązuje już dzięki porozumieniu Bydgoszczy z gminą Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko, Mrocza.

Uwaga – porozumienie zacznie obowiązywać od 1 września 2023 roku.Czytaj więcej...Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia metropolitalnego planu zrównoważonej mobilności.
Dokument będzie jedną z podstaw do składania wniosków o dofinansowanie ważnych zadań poprawiających komunikację, bezpieczeństwo i stan środowiska na terenie naszej metropolii.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.

Pozwoli lepiej:

- wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach bydgoskiego obszaru funkcjonalnego,
- planować rozbudowę systemu transportowego oraz utrzymywać jego wysoką jakość,
- koordynować inwestycje.

SUMP BydOF ma przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak: zanieczyszczenie powietrza, hałas czy emisja gazów cieplarnianych.

Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

- transport publiczny,
- rowery,
- komunikacja piesza,
- transport elektryczny.

Eksperci pracujący nad planem zaproponowali m.in. kluczowe pakiety projektów.
Obejmują one zdania związane z:

- poprawą obsługi autobusowej (m.in. poprzez budowę węzłów transportowych integrujących różne formy komunikacji, rozbudowę siatki podmiejskich linii autobusowych,
- dalszą rozbudowę tzw. „Bydgoskiego Rusztu Tramwajowego" (kontynuację prac projektowych dla tras tramwajowych przez Szwederowo i Górzyskowo, wzdłuż ul. Wyszyńskiego i przez ul. Chocimską i Świecką do Rycerskiej. Dodatkowo eksperci proponują podjąć działania związane z wytyczeniem trasy tramwajowej wzdłuż ul. Szubińskiej na Błonie oraz docelowo połączenie torowiskiem placu Poznańskiego z rondem Bernardyńskim.
- rozbudowę aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych ( obejmującego nie tylko stworzenie spójnych połączeń gmin z Bydgoszczą i stacjami kolejowymi, ale także powstanie pełnego Bydgoskiego Pierścienia Rowerowego łączącego gminy oddalone od Bydgoszczy tj. Pruszcz, Koronowo, Sicienko, Mrocza, Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin, Barcin, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Rojewo oraz Solec Kujawski.


Czytaj więcej...Ważny dokument
Dokument będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie nowych inwestycji poprawiających komunikację pomiędzy gminami Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego z europejskich funduszy na lata 2021-27. Wskazuje on kierunki działań, które powinny uwzględniać wszystkie samorządy oraz określić kluczowe inwestycje wzmacniające spójność obszaru metropolitalnego i ułatwiające codzienne przemieszczanie się mieszkańców.

Podstawą planu oprócz specjalistycznych prognoz, analiz i modeli były szerokie konsultacje społeczne. W ich ramach odbywały się wywiady, warsztaty, sondy uliczne, spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.


Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Bydgoszcz wraz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, a także w oparciu o kilkadziesiąt umów i porozumień międzygminnych - w takich obszarach jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Czytaj więcej...Często pytacie Państwo, na jakie zniżki w komunikacji miejskiej liczyć mogą seniorzy.

Najlepszą wiadomość mamy dla osób, które ukończyły 65. rok życia – wszystkimi miejskimi tramwajami i autobusami jeździć możecie za darmo, okazując dowód tożsamości umożliwiający ustalenie wieku osoby uprawnionej. 

Stuprocentowa ulga w opłatach za przejazdy – czyli jazda za darmo, bez biletu – przysługuje osobom, które ukończyły 65. rok życia.
WAŻNE jednak, aby w trakcie przejazdu mieć przy sobie dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości potwierdzający wiek.

Przejazd dotyczy wszystkich linii autobusowych (także międzygminnych) i tramwajowych.
Nieważne jest też miejsce zamieszkania - liczy się tylko ukończenie 65 roku życia.

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG na przejazd komunikacją miejską - TUTAJ

 

Czytaj więcej...W Bydgoszczy rośnie liczba turystów. 
W ubiegłym roku do naszego miasta przyjechało ponad pół miliona osób.
Każdy odwiedzający nasze miasto może zwiedzać muzea, zabytki i galerie. Przygotowaliśmy dla nich też atrkacyjną ofertę komunikacyjną.  

Bydgoska karta Turysty, Rower Aglomeracyjny czy parkingi PArk& Ride - do wykorzystania w atrakcyjnej cenie.


Czytaj więcej...Bydgoska Karta Turysty funkcjonuje w naszym mieście od 2021 roku.
Projekt ma zachęcać turystów do obejrzenia jak największej liczby atrakcji w naszym mieście.
Pakiet zapewnia możliwość bezpłatnego skorzystania z najpopularniejszych bydgoskich atrakcji turystycznych w tym: muzea, galerie, restauracje, lodowisko, zoo, park rozrywki, spacer z przewodnikiem, rejs tramwajem wodnym czy wypożyczenie kajaka.

W ub. roku po Bydgoską Kartę Turysty sięgnęło ponad 700 osób.

Jeden z pakietów daje również możliwość podróżowania komunikacją miejską.
Zintegrowaliśmy systemy informatyczne, który pozwoliły połączyć Kartę Turysty z Bydgoską Kartą Miejską.
Dzięki temu osoby odwiedzające Bydgoszcz, mogą podróżować po mieście bez konieczności kupowania biletu. Wszystkie dane są zapisywane kodem QR na Karcie Turysty.

Przypominamy, że Karta Turysty jest kartą wirtualną.
To przede wszystkim wygoda dla turystów, bo nie muszą kupować osobnych biletów do obiektów kulturalnych czy na komunikację miejską.
Wszystko jest w telefonie.

Szczegóły dotyczące Karty Turysty znajdziesz TUTAJ

Czytaj więcej...Osoby zwiedzające Bydgoszcz mają również możliwość skorzystania z Taryf Turystycznych Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego.
TARYFA TURYSTYCZNA 12H
12 – godzinny, jednorazowy, bezzwrotny abonament – 19 zł. -aktywna bezpośrednio po zaksięgowaniu środków.
TARYFA TURYSTYCZNA 24H
jednodniowy, jednorazowy, bezzwrotny abonament – 29 zł. - aktywna bezpośrednio po zaksięgowaniu środków.

Czytaj więcej...Jeżeli przyjechałeś do Bydgoszczy samochodem to możesz skorzystać z parkingów Park&Ride (Parkuj i Jedź).
Dzięki temu pozostawisz auto na parkingu, a po mieście możesz podróżować komunikacją miejską za darmo.

Koszt uzależniony jest od liczby pasażerów i czasu korzystania z systemu P&R.
Od kwietnia można również skorzystać z biletów okresowych.

Więcej o Park&Ride przeczytasz
TUTAJ

Czytaj więcej...W Bydgoszczy coraz więcej miejskich usług możesz też opłacić swoim telefonem.
Nie potrzebujesz już kupować papierowych biletów na przejazd autobusem czy tramwajem.

Nie trzeba też posiadać bilonu za opłacanie Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Wystarczy pobrać aplikację na telefon.

Przypominamy o "apkach" dzięki którym wszystkie opłaty stają się szybsze i znacznie prostsze
TUTAJStrona 17 z 233