Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pn.:

Dostawa 18 sztuk (15 szt. długich i 3 szt. krótkich) fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych całkowicie niskopodłogowych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem eksploatacyjno-naprawczym i świadczeniami dodatkowymi.

Numer sprawy: 044/2016

W dniu 30.09.2016 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DzUUE).

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej:
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE 2016/S 189-338151 z dnia 30.09.2016 r.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (044_SIWZ):

Termin składania ofert upływa w dniu 03.11.2016 r., godz. 13:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:30.

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem:

www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. Monika Konopka - tel.: 0048 52-582-27-69,
2. Bogna Klimczewska - tel.: 0048 52-582-27-97.

adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: 0048 52 582 27 77

Zamawiający, w dniu 17.10.2016 r., zamieszcza w poniższych plikach wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

W dniu 21.10.2016 r. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia, na podstawie art. 18 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz.1020) i w plikach poniżej zamieszcza: zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu po jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz informację o zmianie terminu składania ofert.

W związku z tym :
Termin składania ofert upływa w dniu 08.11.2016 r., godz. 13:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:30.

W dniu 24.10.2016 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza sprostowanie ogłoszenia przekazanego do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.10.2016 r.

W dniu 31.10.2016 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE 2016/S 206-372879 w dniu 25.10.2016 r.

 

 Zamawiający, w dniu 02.11.2016 r., zamieszcza w poniższych plikach wyjaśnienia oraz zmianę nr 2 treści SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, na podstawie art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) i w plikach poniżej zamieszcza: zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu po jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz informację o zmianie terminu składania ofert.

 W związku z tym :
Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2016 r., godz. 13:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:30.

 W dniu 03.11.2016 r., na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach wersję edytowalną treści zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą nr 2 Zamawiającego z dnia 02.11.2016 r.

W dniu 04.11.2016 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE 2016/S 213-387845 w dniu 04.11.2016 r.

Zamawiający, w dniu 09.11.2016 r., zamieszcza w poniższych plikach wyjaśnienia oraz zmianę Nr 3 treści SIWZ. Wprowadzona zmiana Nr 3 SIWZ, nie prowadzi do zmian ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. W związku z tym, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa w dniu 18.11.2016 r. o godz. 13:00.

Zamawiający, w dniu 15.11.2016 r., zamieszcza w poniższych plikach wyjaśnienia, zmianę nr 4 treści SIWZ oraz zmianę terminu składania ofert.

W związku z tym:
Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2016 r., godz. 13:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:30.

W dniu 17.11.2016 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE 2016/S 222-404368 w dniu 17.11.2016 r.

W dniu 23.11.2016 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 16.01.2017 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty.