W dniu 21.02.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2018 roku - pakiet I”,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP 521138-N-2018 z dn. 21.02.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.03.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Monika Konopka - tel.: 52-582-27-69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Paweł Mierzwa - tel.: +48 52-582-27-14 (15);

Ewa Jucha –  tel.: +48 52-582-27-22.

 

W dniu 01.03.2018 r., Zamawiający w plikach ponżiżej zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W dniu 06.03.2018 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ nr 1.

W związku z powyższym:

Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.


W dniu 12.03.2018 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

W dniu 27.03.2018 r., Zamawiający, w poniższym pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.