W dniu 01.03.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2018 roku - przebudowa skrzyżowań: Fordońska - Inflancka i Fordońska - Niewiteckiego”,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP 523424-N-2018 z dn. 01.03.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Monika Konopka - tel.: 52-582-27-69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

branża drogowa - Zenon Burzych - tel.: +48 52-582-27-18;

branża elektroenergetyczna - Dariusz Radzimski –  tel.: +48 52-582-27-01;

branża sanitarna - Radosław Kochanowski - tel.: +48 52-582-27-20.

W dniu 05.03.2018 r., w plikach poniżej, Zamawiajacy zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, stanowiące czynność techniczną.

W dniu 06.03.2018 r., w plikach poniżej, Zmawiający zamieszcza ogłoszenie o zmiane ogłoszenia wraz ze ZMIANĄ nr 1.

W związku z powyższym:

Termin składania ofert upływa w dniu 19.03.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

W dniu 09.03.2018 r., w plikach poniżej, Zamawiający zamieszcza treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W dniu 16.03.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza "Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ", oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z przedłużeniem terminu składania ofert.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

 

W dniu 20.03.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza ZMIANĘ Nr 3 treści SIWZ oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z przedłużeniem terminu składania ofert.

 Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

 

 W dniu 23.03.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

Zamawiający informuje, że w dniu 05.04.2018 r. unieważnił postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej (011_2018 – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania).