Aktualności

Czytaj więcej...Z informacji przekazanych przez wykonawcę robót budowlanych przy realizacji centrum handlowego: „Zielone Arkady" – uprzejmie informujemy, że od dnia: 20.02.2015r. na ulicy Karpackiej (część północna) będą prowadzone prace związane z rozbudową zewnętrznego układu drogowego. Dodatkowo w obszarze całej inwestycji prowadzone będą roboty związane z wycinką drzew.
W związku z tym, prosimy o stosowanie się do czasowego oznakowania i przepraszamy za utrudnienia.

Z informacji otrzymanych od Wykonawcy robót przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy" uprzejmie informujemy, że w obrębie skrzyżowania ulic Władysława Andersa – Wolna – łącznik ul. GOPRu będą kontynuowane prace budowlane do dnia: 30.04.2015r.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Czytaj więcej...Informujemy, że dziś wieczorem, 05.02.2015 r., zostanie włączona sygnalizacja świetlna na rondzie Wielkopolskim. Nowa organizacja ruchu w tym miejscu poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg. Usprawni też jazdę po obszarze objętym działaniem systemu ITS.

Czytaj więcej...Z informacji otrzymanych od Inwestora Tramwaj Fordon Sp. z o.o. oraz Wykonawcy robót budowlanych, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że w dniach od 4.02.2015 r. do 4.03.2015 r., na ul. Lewińskiego będą realizowane pilne prace związane z zasypką torowiska. W związku z powyższym na przedmiotowej ulicy Wykonawca będzie wprowadzał połówkowe zamknięcia ul. Lewińskiego.

Z uwagi na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników obsługujących budowę, prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania w tym obszarze.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.