Aktualności

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na czas trwania imprezy pn. „Sztuka Teatru Pantomimy MIMO" pla-nowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ulicy Długiej.
Na potrzeby wydarzenia od dnia 4 lipca br. od godz. 18.00 do dnia 5 lipca br. do godz. 01.00 zostanie zniesiona możliwość parkowania i przejazdu ul. Długą (na odcinku od ul. Batorego do ul. Jana Kazimierza).
Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do cza-sowego oznakowania w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu.
Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na czas trwania imprezy pn. „Festyn Rodzinny" planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ulicy Ceramicznej w Bydgoszczy.
Na potrzeby wydarzenia w dniach od 19 czerwca br. od godz. 18.00 do dnia 20 czerwca br. do godz. 16.00 zostanie zniesiona możliwość parkowania na ul. Ceramicznej przy Zespole Szkół nr 31.
W dniu 20 czerwca br. od godz. 5.00 do godz. 16.00 zostanie zamknięta dla ruchu ul. Ceramiczna przy Zespole Szkół nr 31.
Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania w obrębie ulicy objętej czasową organizacją ruchu.
Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na czas trwania imprezy pn. „Długi Pokaz Mody" planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ulicy Długiej.
Na potrzeby wydarzenia w dniu 26 czerwca br. od godz. 11.00 do godz. 20.00 zostanie zniesiona możliwość parkowania i przejazdu ul. Długą (na odcinku od ul. Batorego do ul. Jana Kazimierza).
Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu.
Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.

Czytaj więcej...Informujemy, że od dnia 18.06.2015r. zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Grunwaldzkiej która zakłada:
- brak możliwości skrętu w lewo z ulicy Grunwaldzkiej w ulicę Kraszewskiego (objazd przez rondo gen. S. Maczka),
- wyjazd z Kraszewskiego w lewo po pasie po którym obecnie poruszają się pojazdy, wyjazd z Kraszewskiego w prawo do ronda Grunwaldzkiego po obecnie wykonywanym pasie, wprowadzenie znaku STOP.