Aktualności

Czytaj więcej...Rozpoczęły się już prace ziemne przy budowie ul. Nowokieleckiej. W pierwszej kolejności wykonana będzie kanalizacja deszczowa. Nowa ulica ma być gotowa z początkiem lata.

Czytaj więcej...Jak poinformował nas wykonawca prac związanych z budową linii tramwajowej do Fordonu roboty prowadzone w obrębie skrzyżowania ulic: gen. Franciszka Kleeberga – gen. Władysława Andersa – Christiana Andersena będą kontynuowane do dnia: 15.04.2015r.

Czytaj więcej...Z informacji otrzymanych od Wykonawcy robót budowlanych prowadzonych przy realizacji budowy linii tramwajowej do Fordonu – uprzejmie informujemy, że w dniu: 24.01.2015r w godzinach od: 7:15 do: 15:00 na ul. Lewińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Harcerską i Inwalidów będą prowadzone prace związane z montażem konstrukcji stalowej.

Czytaj więcej...Z kolejnych informacji uzyskanych od Wykonawcy robót budowlanych przy budowie tramwaju do Fordonu – wynika, że prowadzone prace wymagają połówkowego zajęcia jezdni północnej ul. Fordońskiej (w kierunku do Centrum) na czas rozbiórki deskowania estakady na odcinku od ul. Kamiennej do łącznika ul. Startowej. Prace będą realizowane w dniach: 02.02.2015 – 06.02.2015r w godzinach od: 23:00 do: 04:30.