Aktualności

Czytaj więcej...
Na 21 lipca zostało zaplanowane przekazanie terenu budowy ul. Ptasiej w ramach: "Programu utwardzania dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy".

Czytaj więcej...
Remont ulicy osiągnął kolejny etap w związku z tym w najbliższym czasie wykonawca robót wprowadzi kolejne zmiany w organizacji ruchu, które będą polegały na:
• otwarciu odcinka ulicy między ul. Wawrzyniaka, a budynkiem Orange,
• otwarty zostanie odcinek między ul. Powstańców Śląskich, a ul. Józefa Wybickiego,
zamknięty zostanie odcinek pomiędzy budynkiem Orange, a ul. Joachima Lelewela,
nie będzie przejazdu przez skrzyżowania ulicy Karola Chodkiewicza i Joachima Lelewela oraz ulicą Karola Chodkiewicza i Ludwika Mierosławskiego.

Czytaj więcej...
18.07.2016r. rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji deszczowej w ul. Wąbrzeskiej.

Czytaj więcej...
W piątek (15 lipca) rozpoczną się główne prace związane z remontem estakady na ul. Wojska Polskiego.