Aktualności

Czytaj więcej...

26.10.2015 roku przekazujemy plac budowy dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców wraz z odwodnieniem nawierzchni".

Czytaj więcej...

Jak zadbać o własne bezpieczeństwo i dlaczego nie można wchodzić na plac budowy – dowiedziały się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Staroszkolnej, podczas spotkania z wykonawcą robót związanych z budową Węzła Zachodniego.

Czytaj więcej...

23 października przekażemy place budowy na ulicy Pięknej oraz na ulicy Powstańców Warszawy. Na Pięknej rozpoczną się prace, które będą polegały na wydłużeniu pasa prawoskrętu w ulicę Szubińską, a na Powstańców Warszawy wybudujemy nową zatokę autobusową.

Czytaj więcej...

W ramach inwestycji zostanie przebudowany chodnik na całej długości od ulicy Kaliskiego do skrzyżowania z ulicą Igrzyskową.