Aktualności

Czytaj więcej...
Na ul. Chodkiewicza rozpoczął się montaż słupów trakcyjnych i oświetlenia. Kontynuowana jest przebudowa ulicy. Cześć jezdni bliżej ulicy Sułkowskiego została udostępniona dla ruchu.

Czytaj więcej...
Uprzejmie informujemy, że na czas trwania uroczystości upamiętniających poległych policjantów w Miednoje, planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ulicy Gimnazjalnej. Na potrzeby uroczystości zostanie zniesiona możliwość parkowania na wyznaczonych miejscach parkingowych na ulicy Gimnazjalnej, w dniach od 01.09.2016 r. od godz. 17:00 do 02.09.2016 r. do godz. 12:00.

Czytaj więcej...
17 sierpnia rozpoczęliśmy remont dylatacji na wschodniej części mostu Pomorskiego w kierunku na Gdańsk. Prace miały potrwać do końca sierpnia. Roboty zakończyliśmy przed planowanym terminem i dzisiaj tj. 24.08. od godzin przedpołudniowych ruch odbywa się już na obu pasach jezdni.
Kierowcom dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość podczas prowadzenia prac remontowych

Czytaj więcej...
Uprzejmie informujemy, że na czas trwania seansu w ramach: „Blokady Filmowej Paderewskiego" planujemy czasowe wprowadzenie organizacji ruchu na ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Zamoyskiego do ul. Chodkiewicza.