Aktualności

Czytaj więcej...
Uprzejmie informujemy, że w związku organizacją zawodów TRIATHLON POLSKA w dniu 21.08.2016 r. będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu na ul. Gdańskiej, ul. Jeździeckiej, ul. Zamczysko, Armii Krajowej, ul. Hippicznej, ul. Konnej i ul. Rekreacyjnej.

Zaplanowane zmiany:

ul. Gdańska:
w godz. 07:00 - 17:00 nastąpi zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego na odcinku od ul. Jeździeckiej do ul. 11 Listopada,
w godz. 07:00 - 17:00 nastąpi zamknięcie parkingów ogólnodostępnych przy siedzibie MWiK, ZOO i ogródkach działkowych,

ul. Jeździecka:

w godz. 07:00 - 17:00 nastąpi zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego na odcinku od ul. Słowackiego w Niemczu do skrzyżowania z ul. Gdańską,
w godz. 07:00 - 17:00 nastąpi zamknięcie parkingu ogólnodostępnego na wysokości ogrodu botanicznego LPKiW,

ul. Zamczysko:
w godz. 07:00 - 17:00 nie będzie możliwości przejazdu przez skrzyżowanie z ulicą Gdańską,

ul. Armii Krajowej:
w godz. 07:00 - 17:00 nie będzie możliwości zjazdu na ul. Gdańską i ul. Jeździecką,

ul. Hippiczna:
w godz. 07:00 - 22:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego,

ul. Konna:
w godz. 07:00 - 22:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego,

ul. Rekreacyjna:
w godz. 07:00 - 22:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego na odcinku od ul. Hippicznej do ul. Gdańskiej.

Mapka z opisanymi zmianami:

Czytaj więcej...

Z uwagi na bezpieczeństwo bardzo prosimy o bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie opisanych ulic.

Czytaj więcej...
Trwa remont estakady na ul. Wojska Polskiego. Kierowcom przypominamy, że przy dojeździe do estakady od strony ronda Kujawskiego - wykonawca robót wytyczył buspas, który umożliwia autobusom bezkolizyjny wjazd do zatoki znajdującej się za skrzyżowaniem z ul. Ujejskiego. Między estakadami nieprzerwanie odbywa się ruch tramwajowy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdów przez torowisko tramwajowe i bezwzględne udzielanie pierwszeństwa tramwajom.

Czytaj więcej...
Do wiadomości publicznej wyłożyliśmy projekt pod nazwą: „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy.”
Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/27-drogi/3595-koncepcje-programowo-przestrzenne-dla-zadania-pn-budowa-trasy-tramwajowej-laczacej-ul-fordonska-z-ul-torunska-wraz-z-rozbudowa-ukladu-drogowego-i-przebudowa-infrastruktury-transportu-szynowego-w-bydgoszczy=27&Itemid=56

Czytaj więcej...
26 lipca przekazujemy plac budowy pod kolejne ulice. Rozpocznie się przebudowa ulic Siedleckiej i Świekatowskiej.