Aktualności

Czytaj więcej...Jak przekazał nam Wykonawca robót budowlanych, linii tramwajowej do Fordonu, prace na przejeździe kolejowym przez ul. Konduktorską będą prowadzone do: 13.12.2014r. W związku z powyższym w dalszym ciągu nie będzie możliwy przejazd pojazdów z ul. Pod Wiaduktem w kierunku ul. Konduktorskiej i ul. Inwalidów i w kierunku przeciwnym. Dojazd do ul. Konduktorskiej jest możliwy od ul. Fordońskiej i ul. Inwalidów.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy

Czytaj więcej...Z informacji przekazanych przez Wykonawcę prac przy budowie linii tramwajowej do Fordonu, uprzejmie informujemy, że roboty realizowane na skrzyżowaniu ulic: Wyzwolenia – Orląt Lwowskich będą kontynuowane do dnia: 15.04.2015r. W związku z tym, w dalszym ciągu będzie obowiązywała istniejąca czasowa organizacja ruchu oraz dotychczasowy objazd linii autobusowych nr 65 i 81.

Za utrudnienia w ruchu bardzo przepraszamy.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że 11.12.2014r. udrożniony zostanie prawoskręt z ul. Fordońskiej (jezdnia południowa) w ul. Łowicką oraz rozpoczną się prace związane z przełożeniem chodnika wzdłuż północnej jezdni ul. Fordońskiej oraz prace polegające na likwidacji lewoskrętu (układ docelowy) z ul. Fordońskiej w ul. Łowicką.
W związku z tym, na jezdni północnej ul. Fordońskiej wprowadzone zostanie zawężenie obustronne, a prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h, ruch nadal będzie prowadzony dwoma pasami.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że od dnia: 08.12.2014r (poniedziałek) zostanie częściowo przywrócona stała organizacja ruchu łącznie z nowymi elementami oznakowania, obejmująca swoim zakresem Stary Rynek i uliczki przyległe.