Aktualności

Czytaj więcej...Bydgoszcz intensywnie przygotowuje się do wymiany całego starego oświetlenia ulicznego.
Przyniesie to duże oszczędności i ograniczy liczbę awarii. Pracujemy nad projektami, na które zdobywamy niezbędne środki.
Po wymianie oświetlenia na al. S. Wyszyńskiego w kolejnych latach zlecimy znacznie większy zakres prac. Pomogą nam fundusze zewnętrzne.

Miasto we wrześniu zdobyło dofinansowanie z programu Elena przygotowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny.
Zapewnia on wysokie – 90-procentowe dofinansowanie inwestycji zmierzających do poprawy efektywności energetycznej (m.in. infrastruktury.).
Całkowita wartość projektu szacowana jest na ponad 13 mln zł.

Czytaj więcej...Jednym z celów miasta jest wymiana oświetlenia ulicznego.
W ramach tego zadania planowana jest wymiana ponad 5000 punktów świetlnych na sieci będącej własnością Miasta oraz kompleksowa budowa nowych 11 000 punktów świetlnych LED (kable, szafy, słupy, oprawy) w miejscu istniejącego oświetlenia będącego własnością Spółki Enea.

Konieczna będzie również budowa 387 km nowych linii zasilających i wymiana ok. 547 szt. starych szaf oświetleniowych na nowe z inteligentnym systemem sterowania (umożliwiającym m. in. redukcję mocy opraw w godzinach nocnych co przyniesie dodatkowe oszczędności.

Szacunkowy koszt łączny inwestycji to ok. 150 mln zł.
Na realizację tego zadania miasto wykorzysta fundusze m.in. ze środków europejskich na lata 2021-27, fundusze centralne oraz środki własne.

Bydgoszcz zdobyła właśnie 4 mln wsparcia na realizację części tego zadania w ramach centralnego programu "Rozświetlamy Polskę".
Szacujemy, że kwota 4 mln zł pozwoli jednak na montaż ok. 2 tysięcy nowoczesnych i energooszczędnych opraw z oświetleniem typu LED.
Wymiana prowadzona będzie w rożnych punktach miasta.
W pierwszej kolejności na ulicach, na których zostało do wymiany jeszcze kilka lub kilkanaście starych opraw.

Co ciekawe dotacje w takiej samej wysokości (prawie 4 mln zł) otrzymały też znacznie mniejsze gminy i miasta niż Bydgoszcz np. 15-tysięczna gmina Halinów, 35 tysięczna gmina Opoczno czy 64-tysięczny Chełm.

Czytaj więcej...Działo się w 2023
W tym roku zrealizowaliśmy też kompleksową wymianę oświetlenia na kilku ważnych ulicach, m.in. al. S. Wyszyńskiego. 
Od ronda Fordońskiego do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ułożyliśmy blisko 3 kilometry kabla i ustawiliśmy 85 aluminiowych słupów oświetleniowych z nowymi energooszczędnymi oprawami LED.


Czytaj więcej...Nowoczesne oprawy pozwoliły ograniczyć zużycie energii o około 60%, a także koszty serwisowania urządzeń (o około 75%).
Aluminiowe słupy zamiast betonowych poprawiły też estetykę miejskiej przestrzeni.
Tylka ta inwestycja pochłonęła ponad 1,6 mln zł.

Czytaj więcej...Zakończyliśmy prace budowlane w Starym Fordonie.
Mieszkańcy mogą już korzystać z wielu atrakcji przygotowanych nad brzegiem Wisły. Są place zabaw, skatepark, ścianki wspinaczkowe i alejki spacerowe.
W ciągu ul. Promenada powstał ciąg pieszo-rowerowy.

Posadziliśmy też liczne drzewa i krzewy.

Czytaj więcej...Pumptrack znajduje się w pobliżu nabrzeża po wschodniej stronie ul. Frycza-Modrzewskiego.
W okolicach placu dla rowerzystów (bliżej Wisły), powstało też boisko do siatkówki plażowej i ścieżka dydaktyczna.
Po drugiej stronie ul. Frycza Modrzewskiego mamy plac zabaw, skatepark i strefę fitness.
Zamontowaliśmy też kilka ścianek wspinaczkowych dla dzieci.

Czytaj więcej...Na całym terenie mamy ławki, stojaki rowerowe i stylowe kosze na śmieci.
Zamontowaliśmy monitoring oraz słupy oświetleniowe wyposażono w nowoczesne oświetlenie LED sterowane z wykorzystaniem zdalnego systemu zarządzania.

Do wszystkich atrakcji sportowych budowanych nad brzegiem rzeki, dojazd zapewnia nowa ścieżka rowerowa, która powstała wzdłuż ul. Promenada. Przebudowaliśmy też ul. Nad Wisłą w obrębie istniejącego mostu drogowego.

Zabezpieczenie przed wysokim stanem rzeki
W ramach zadania wykonaliśmy też pierwszą w Bydgoszczy mobilną zaporę przeciwpowodziową przy ul. Frycza-Modrzewskiego. Miejsca to będzie przygotowane na wypadek nadejścia wysokiej wody tak, aby szybko mogły zostać zabezpieczone. Na co dzień elementy te nie są widoczne.

Czytaj więcej...Dodatkowe atrakcje
Aby inwestycja była jak najbardziej dostosowana do oczekiwań mieszkańców, rozszerzyliśmy podstawowy zakres robót o dodatkowe elementy, która jeszcze bardziej uatrakcyjniły cały teren nabrzeża.
W ramach prac dodatkowych powstały m.in. schody od strony ul. Rybaki, estetyczne palisady przy zejściach na promenadę. Wiosną na tarasach widokowych zostaną jeszcze zamontowane  lunety do obserwowania rzeki i podziwiania okolicznej przyrody.

Czytaj więcej...Zielń, zieleń, zieleń ...
W ramach realizowanej inwestycji zasadzonych zostało prawie 200 drzew. Wśród nich między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także częściej sadzone w mieście klony, lipy i dęby.

Na skarpach zasadzonych zostało też kilka tysięcy kolorowych krzewów oraz innych roślin. Pojawiły się skupiska tawuł, irgi, róż okrywowych, bzów, jałowców płożących czy ozdobnych porzeczek.
Wzdłuż płotu na promenadzie zasadziliśmy też kilkaset krzewów bluszczu, który docelowo obrośnie ogrodzenie tworząc za kilka lat „zieloną ścianę".

Prace budowalne przez ponad 2 lata prowadziła firma Strabag.

Czytaj więcej...Stary Fordon coraz piękniejszy.
Przebudowa ul. Promenada i całego nabrzeża Wisły to jeden z wielu elementów rewitalizacji Starego Fordonu. W ostatnim czasie przebudowany został rynek, uliczki nad brzegiem rzeki i powstało nabrzeże, które umożliwia korzystanie z transportu wodnego.
W ostatnich latach na rewitalizację tej części miasta, wydanych zostało już ponad 60 mln zł.

Warto przypomnieć, że po koniec września rewitalizacja Rynku w Starym Fordonie została wyróżniona główną nagrodą w 27. edycja konkursu "Modernizacja Roku/Budowa XXI wieku".
Mamy nadzieję, że obecna inwestycja dotycząca Promenady i terenów rekreacyjnych nad brzegiem rzeki Wisły, również spotka się z uznaniem mieszkańców Bydgoszczy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w imieniu Miasta Bydgoszczy zaprasza zainteresowane podmioty do współpracy w realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja oświetlenia Miasta Bydgoszczy" obejmującego oświetlenie uliczne stanowiące własność Miasta Bydgoszczy.

W związku z tym ZDMiKP w Bydgoszczy przeprowadza testowanie rynku potencjalnych Wykonawców.

Wszystkie niezbędne dokumenty w tym memorandum informacyjne oraz kwestionariusz dla Partnerów prywatnych umieszczone są na Platformie zakupowej OpenNexus pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/853411

Czytaj więcej...Wszystkie najważniejsze miejskie inwestycje drogowe połączyliśmy w tym roku z pakietami dużych nasadzeń drzew i krzewów. Szpalery drzew zasadziliśmy m.in. wzdłuż ul. Smukalskiej, Jeździeckiej. Zieloną rewolucję przeszły tereny w Starym Fordonie. Drzewa i krzewy zdobią otoczenie przebudowanych wiaduktów na osiedlu Leśnym i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Wyżynach.

W tym roku wzdłuż bydgoskich ulic dosadziliśmy prawie 1000 drzew i kilkanaście tysięcy krzewów.

Czytaj więcej...Zielony raj między ścieżką i Wisłą
W tym miesiącu zakończyliśmy między innymi rewitalizacja terenów rekreacyjnych położonych na brzegu rzeki w Starym Fordonie.
Wzdłuż zrewitalizowanej ulicy Promenada, Nad Wisłą czy Filomatów początkowo planowaliśmy zasadzenie ponad 130 drzew i kilkaset krzewów.
W trakcie realizacji robót zdecydowaliśmy się na rozszerzenie tego pakietu o dodatkowe 500 krzewów.

W ten sposób Stary Fordon zyskał między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także klony, lipy i głogi.
Na skarpach powstały skupiska tawuł, irgi, róż okrywowych, bzów, jałowców płożących czy ozdobnych porzeczek.

Czytaj więcej...Wzdłuż spacerowych alejek oprócz trawników urządziliśmy także łąki kwietne.
Zainstalowanych zostało wiele tablic informacyjnych podkreślających bioróżnorodność tego terenu, należącego do europejskiej sieci obszarów chronionych „Natura 2000".
W trakcie prac szczególną ochroną zostały objęte drzewa pomniki przyrody. Cześć roślin objętych ochroną został na początkowym etapie prac przesadzona na nowe stanowiska np. arcydzięgiel litwor.

Czytaj więcej...Rozbudowa ulicy Smukalskiej o nowe jezdnie i ścieżkę rowerową pomiędzy Piaskami i Smukałą, wiązała się z koniecznością dużych zmian w sposobie urządzenia przyległego lasu.
W nowym pasie drogowym dosadziliśmy 130 drzew i ponad 10 tysięcy krzewów.
Ulicę zdobią przede wszystkim dorodne egzemplarze brzóz i dębów szypułkowych. Drzewa zdobią między innymi okolice parkingu przy ul. Błądzimskiej, pętli na Piaskach, skrzyżowania z ulicą Agrestową i pętlę w Smukale. Krzewy pomogły zazielenić skarpy przyległe do nowej jezdni. Krzewy tawuły tworzą kolorowe skupiska między innymi w rejonie pętli w Smukale.

Wiosną zasadziliśmy drzewa wzdłuż nowego ciągu pieszo-rowerowego na ul. Chemicznej. Pas pomiędzy jezdnią i ścieżką wypełniło 17 egzemplarzy dorodnych sosen. 15 drzew i 100 krzewów wypełniło też otoczenie nowego parkingu przy ul. Goszczyńskiego.

Czytaj więcej...Kapitalną zmianę przeszła też ulica Jeździecka otaczająca od północy nasz Leśny Park Kultury i Wypoczynku.
Wraz z budową drogi rowerowej wykonawca zasadził 318 drzew.
Po obu stronach rowerowej trasy dosadzono również kilkaset krzewów.
Tak rozbudowany program nasadzeń to między innymi efekt spotkań i konsultacji z mieszkańcami.

Czytaj więcej...Zazieleniły się też okolice przebudowanych wiaduktów. Przy nowym wiadukcie WOŚP na ul. Wojska Polskiego zasadziliśmy lipy, świerki i kasztanowce. W obrębie wiaduktu Jana Nowaka-Jeziorańskiego na Armii Krajowej pojawiły się sosny, brzozy oraz Ligustr pospolity.
Łącznie przy obu wiaduktach oraz pobliskich ulicach zasadziliśmy ponad 200 drzew krzewów.

Strona 15 z 422