Aktualności

Czytaj więcej...Zakończyliśmy prace budowlane w Starym Fordonie.
Mieszkańcy mogą już korzystać z wielu atrakcji przygotowanych nad brzegiem Wisły. Są place zabaw, skatepark, ścianki wspinaczkowe i alejki spacerowe.
W ciągu ul. Promenada powstał ciąg pieszo-rowerowy.

Posadziliśmy też liczne drzewa i krzewy.

Czytaj więcej...Pumptrack znajduje się w pobliżu nabrzeża po wschodniej stronie ul. Frycza-Modrzewskiego.
W okolicach placu dla rowerzystów (bliżej Wisły), powstało też boisko do siatkówki plażowej i ścieżka dydaktyczna.
Po drugiej stronie ul. Frycza Modrzewskiego mamy plac zabaw, skatepark i strefę fitness.
Zamontowaliśmy też kilka ścianek wspinaczkowych dla dzieci.

Czytaj więcej...Na całym terenie mamy ławki, stojaki rowerowe i stylowe kosze na śmieci.
Zamontowaliśmy monitoring oraz słupy oświetleniowe wyposażono w nowoczesne oświetlenie LED sterowane z wykorzystaniem zdalnego systemu zarządzania.

Do wszystkich atrakcji sportowych budowanych nad brzegiem rzeki, dojazd zapewnia nowa ścieżka rowerowa, która powstała wzdłuż ul. Promenada. Przebudowaliśmy też ul. Nad Wisłą w obrębie istniejącego mostu drogowego.

Zabezpieczenie przed wysokim stanem rzeki
W ramach zadania wykonaliśmy też pierwszą w Bydgoszczy mobilną zaporę przeciwpowodziową przy ul. Frycza-Modrzewskiego. Miejsca to będzie przygotowane na wypadek nadejścia wysokiej wody tak, aby szybko mogły zostać zabezpieczone. Na co dzień elementy te nie są widoczne.

Czytaj więcej...Dodatkowe atrakcje
Aby inwestycja była jak najbardziej dostosowana do oczekiwań mieszkańców, rozszerzyliśmy podstawowy zakres robót o dodatkowe elementy, która jeszcze bardziej uatrakcyjniły cały teren nabrzeża.
W ramach prac dodatkowych powstały m.in. schody od strony ul. Rybaki, estetyczne palisady przy zejściach na promenadę. Wiosną na tarasach widokowych zostaną jeszcze zamontowane  lunety do obserwowania rzeki i podziwiania okolicznej przyrody.

Czytaj więcej...Zielń, zieleń, zieleń ...
W ramach realizowanej inwestycji zasadzonych zostało prawie 200 drzew. Wśród nich między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także częściej sadzone w mieście klony, lipy i dęby.

Na skarpach zasadzonych zostało też kilka tysięcy kolorowych krzewów oraz innych roślin. Pojawiły się skupiska tawuł, irgi, róż okrywowych, bzów, jałowców płożących czy ozdobnych porzeczek.
Wzdłuż płotu na promenadzie zasadziliśmy też kilkaset krzewów bluszczu, który docelowo obrośnie ogrodzenie tworząc za kilka lat „zieloną ścianę".

Prace budowalne przez ponad 2 lata prowadziła firma Strabag.

Czytaj więcej...Stary Fordon coraz piękniejszy.
Przebudowa ul. Promenada i całego nabrzeża Wisły to jeden z wielu elementów rewitalizacji Starego Fordonu. W ostatnim czasie przebudowany został rynek, uliczki nad brzegiem rzeki i powstało nabrzeże, które umożliwia korzystanie z transportu wodnego.
W ostatnich latach na rewitalizację tej części miasta, wydanych zostało już ponad 60 mln zł.

Warto przypomnieć, że po koniec września rewitalizacja Rynku w Starym Fordonie została wyróżniona główną nagrodą w 27. edycja konkursu "Modernizacja Roku/Budowa XXI wieku".
Mamy nadzieję, że obecna inwestycja dotycząca Promenady i terenów rekreacyjnych nad brzegiem rzeki Wisły, również spotka się z uznaniem mieszkańców Bydgoszczy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w imieniu Miasta Bydgoszczy zaprasza zainteresowane podmioty do współpracy w realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja oświetlenia Miasta Bydgoszczy" obejmującego oświetlenie uliczne stanowiące własność Miasta Bydgoszczy.

W związku z tym ZDMiKP w Bydgoszczy przeprowadza testowanie rynku potencjalnych Wykonawców.

Wszystkie niezbędne dokumenty w tym memorandum informacyjne oraz kwestionariusz dla Partnerów prywatnych umieszczone są na Platformie zakupowej OpenNexus pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/853411

Czytaj więcej...Wszystkie najważniejsze miejskie inwestycje drogowe połączyliśmy w tym roku z pakietami dużych nasadzeń drzew i krzewów. Szpalery drzew zasadziliśmy m.in. wzdłuż ul. Smukalskiej, Jeździeckiej. Zieloną rewolucję przeszły tereny w Starym Fordonie. Drzewa i krzewy zdobią otoczenie przebudowanych wiaduktów na osiedlu Leśnym i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Wyżynach.

W tym roku wzdłuż bydgoskich ulic dosadziliśmy prawie 1000 drzew i kilkanaście tysięcy krzewów.

Czytaj więcej...Zielony raj między ścieżką i Wisłą
W tym miesiącu zakończyliśmy między innymi rewitalizacja terenów rekreacyjnych położonych na brzegu rzeki w Starym Fordonie.
Wzdłuż zrewitalizowanej ulicy Promenada, Nad Wisłą czy Filomatów początkowo planowaliśmy zasadzenie ponad 130 drzew i kilkaset krzewów.
W trakcie realizacji robót zdecydowaliśmy się na rozszerzenie tego pakietu o dodatkowe 500 krzewów.

W ten sposób Stary Fordon zyskał między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także klony, lipy i głogi.
Na skarpach powstały skupiska tawuł, irgi, róż okrywowych, bzów, jałowców płożących czy ozdobnych porzeczek.

Czytaj więcej...Wzdłuż spacerowych alejek oprócz trawników urządziliśmy także łąki kwietne.
Zainstalowanych zostało wiele tablic informacyjnych podkreślających bioróżnorodność tego terenu, należącego do europejskiej sieci obszarów chronionych „Natura 2000".
W trakcie prac szczególną ochroną zostały objęte drzewa pomniki przyrody. Cześć roślin objętych ochroną został na początkowym etapie prac przesadzona na nowe stanowiska np. arcydzięgiel litwor.

Czytaj więcej...Rozbudowa ulicy Smukalskiej o nowe jezdnie i ścieżkę rowerową pomiędzy Piaskami i Smukałą, wiązała się z koniecznością dużych zmian w sposobie urządzenia przyległego lasu.
W nowym pasie drogowym dosadziliśmy 130 drzew i ponad 10 tysięcy krzewów.
Ulicę zdobią przede wszystkim dorodne egzemplarze brzóz i dębów szypułkowych. Drzewa zdobią między innymi okolice parkingu przy ul. Błądzimskiej, pętli na Piaskach, skrzyżowania z ulicą Agrestową i pętlę w Smukale. Krzewy pomogły zazielenić skarpy przyległe do nowej jezdni. Krzewy tawuły tworzą kolorowe skupiska między innymi w rejonie pętli w Smukale.

Wiosną zasadziliśmy drzewa wzdłuż nowego ciągu pieszo-rowerowego na ul. Chemicznej. Pas pomiędzy jezdnią i ścieżką wypełniło 17 egzemplarzy dorodnych sosen. 15 drzew i 100 krzewów wypełniło też otoczenie nowego parkingu przy ul. Goszczyńskiego.

Czytaj więcej...Kapitalną zmianę przeszła też ulica Jeździecka otaczająca od północy nasz Leśny Park Kultury i Wypoczynku.
Wraz z budową drogi rowerowej wykonawca zasadził 318 drzew.
Po obu stronach rowerowej trasy dosadzono również kilkaset krzewów.
Tak rozbudowany program nasadzeń to między innymi efekt spotkań i konsultacji z mieszkańcami.

Czytaj więcej...Zazieleniły się też okolice przebudowanych wiaduktów. Przy nowym wiadukcie WOŚP na ul. Wojska Polskiego zasadziliśmy lipy, świerki i kasztanowce. W obrębie wiaduktu Jana Nowaka-Jeziorańskiego na Armii Krajowej pojawiły się sosny, brzozy oraz Ligustr pospolity.
Łącznie przy obu wiaduktach oraz pobliskich ulicach zasadziliśmy ponad 200 drzew krzewów.

Czytaj więcej...Bydgoszcz mimo rosnących wydatków bieżących, uruchomi w przyszłym roku oczekiwane przez mieszkańców inwestycje - w tym wiele zadań drogowych.
Dodatkowo na najważniejszych ulicach miasta, nie będą już prowadzone roboty utrudniające przejazd.
Łącznie na funkcjonowanie miasta w 2024 roku wydanych ma zostać 3 mld zł.


Więcej pieniędzy na oświatę i transport publiczny
Od 3 lat dochody miasta ze względy na wprowadzenie tzw. „Polskiego Ładu" są znacznie zaniżone. 
Tylko w nadchodzącym roku Bydgoszcz w stosunku do wcześniej funkcjonujących rozwiązań, będzie funkcjonować bez 180 mln zł. 
Jednocześnie wprowadzane są ustawowe rozwiązania (płaca minimalna) skutkujące przeznaczaniem coraz większej puli środków na bieżące utrzymanie. 
Łącznie funkcjonowanie miasta w 2024 roku pochłonie prawie 3 mld zł.

Czytaj więcej...W 2024 roku najbardziej wzrosną wydatki na transport publiczny (o 17 procent do kwoty ponad 267 mln zł) oraz oświatę (14 procent do kwoty ponad 1 mld zł). 

Najwięcej pieniędzy Miasto zabezpieczy na przebudowę torowisk, ulic, bulwarów i nowe obiekty, które gwarantują rozwój oraz zadania ograniczające zużycie energii.

 

Najważniejsze inwestycje 2024 roku  (w tym zadania drogowe i komunikacyjne):
• Przebudowa torowiska tramwajowego na ulicy Toruńskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do zajezdni
• Przebudowa zajezdni tramwajowej
• Kontynuacja wymiany taboru tramwajowego i autobusowego
• Kontynuacja prac przy budowie IV kręgu Opery Nova (współfinansowanie)
• Rewitalizacja bulwarów
• Utwardzanie ulic gruntowych
• Przebudowa ul. Pod Skarpą
• Remonty ulic
• Budowa dróg rowerowych
• Budowa przystanków wiedeńskich na pl. Praw Kobiet oraz pl. Wolności
• Modernizacja oświetlenia ulic
• Budowa zadaszonych boisk
• Termomodernizacja budynków i zmiana źródeł ogrzewania
• Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa na Zawiszy
• Kontynuacja prac na pl. Wolności i pl. Kościeleckich;

Ważne projekty (prace budowalne planowane po 2024roku)
• Linia tramwajowa na Szwederowo i rozbudowa pętli Las Gdański
• Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Szubińskiej, mostu Pomorskiego, wiaduktów Warszawskich oraz innych obiektów inżynierskich
• Modernizacja ronda Jagiellonów
• Rozbudowa trasy WZ
• Rozbudowa ul. Nakielskiej
• Budowa nowych tras rowerowych
• Kąpielisko w Parku Centralnym
• Rewitalizacja placu Teatralnego
• Fordońskie Centrum Kultury przy ul. Gawędy
• Internat dla uczniów XI LO przy ul. Polanka
• Przedszkole przy ul. Kościuszki
• Siedziba Straży Miejskiej przy ul. Wiślanej
• Zagospodarowanie placu Teatralnego

Strona 16 z 422