Aktualności

Czytaj więcej...Informujemy, że dnia 05 listopada br. (środa) nastąpi zamkniecie dla ruchu kołowego ulicy Farnej, na odcinku od wjazdu do Fary do ulicy Malczewskiego. Równocześnie nastąpi oddanie dla ruchu kołowego przebudowywanej w ramach I etapu odcinka ul. Farnej - od ul. Przyrzecze do wjazdu do Fary.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że na terenie Miasta Bydgoszczy obowiązuje zakaz umieszczania w pasie drogowym jakichkolwiek urządzeń stanowiących przeszkodę w poruszaniu się użytkowników dróg. Zakaz obejmuje także materiały wyborcze umieszczane na wiatach przystankowych i słupach oświetlenia ulicznego.

Czytaj więcej...Z informacji przekazanych przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z realizacją linii tramwajowej do Fordonu - uprzejmie informujemy, że na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Orląt Lwowskich prace będą kontynuowane do dnia: 30.11.2014r.

Czytaj więcej...Od listopada br. kierowcy będą mogli korzystać z wyremontowanej przeprawy na ulicy Ku Młynom. Most zyskuje brukowaną nawierzchnię i granitowe płyty chodnikowe.