Aktualności

Czytaj więcej...Opierając się na informacjach otrzymanych od wykonawcy robót budowlanych, przy realizacji inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy", uprzejmie informujemy, że na czas zasypywania toru tłuczniem, zaplanowane zostało zamknięcie jednego pasa ruchu na jezdni północnej ul. Fordońskiej (w kierunku do Centrum) na odcinku od łącznika ul. Startowej do ul. Ścieżka w okresie od: 21.12.2014r. do: 22.12.2014r w godzinach nocnych od: 23:00 do: 04:30.

Za utrudnienia przepraszamy

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że od: 16.12.2014r. do: 06.01.2015r. w związku z budową kanalizacji oraz przebudową pasa wyłączenia z ul. Fordońskiej w łącznicę Centrum – Mariana Rejewskiego (układ drogowy przebudowywany w związku z budową IKEA) w obrębie węzła drogowego Fordońska – Mariana Rejewskiego konieczne jest zamknięcie łącznicy Centrum – w kierunku „Family Parku" oraz pasa wyłączenia łącznicy Centrum – Mariana Rejewskiego.

Czytaj więcej...Jak informuje Wykonawca inwestycji: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy", od dnia: 20.12.2014r. zostanie wprowadzone tymczasowe przejście dla pieszych przez ulicę Kamienną przy skrzyżowaniu z ulicą Wyścigową. Opisana organizacja ruchu będzie obowiązywała do: 20.09.2015r.

W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o bezwzględne stosowanie się do nowego czasowego oznakowania.

Czytaj więcej...Jak przekazał nam Wykonawca robót budowlanych, linii tramwajowej do Fordonu, prace na przejeździe kolejowym przez ul. Konduktorską będą prowadzone do: 13.12.2014r. W związku z powyższym w dalszym ciągu nie będzie możliwy przejazd pojazdów z ul. Pod Wiaduktem w kierunku ul. Konduktorskiej i ul. Inwalidów i w kierunku przeciwnym. Dojazd do ul. Konduktorskiej jest możliwy od ul. Fordońskiej i ul. Inwalidów.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy