Inwestycje i Projekty

Czytaj więcej...
Przed nami odbiory techniczne oraz wdrażanie poszczególnych elementów bydgoskiego Systemu ITS. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację na temat jego założeń, możliwości i oczekiwań. 

Czytaj więcej...W Bydgoszczy wymienimy - do końca sierpnia 2015 r. - 7309 opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem sodowym na oprawy ze źródłem LED. Modernizacja obejmie również wymianę 164 szaf oświetleniowych oraz wdrożenie systemu redukcji mocy, który obniży pobór energii. Właśnie zakończyliśmy przetarg na realizację tej inwestycji. Jej koszt wyniesie 20,1 mln zł. brutto.

Czytaj więcej...Podpisana została umowa na dofinansowanie dla projektu Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City - Bydgoszcz. W przyszłym roku przebudowane zostaną stacje na Błoniu, Leśnym i Bielawach.

Czytaj więcej...Rozpoczęliśmy kolejną dużą inwestycję w ramach modernizacji Węzła Zachodniego. Jej zakres obejmuje budowę nowego mostu nad Kanałem Bydgoskim oraz przebudowę układu lokalnego dróg i korektę geometrii ronda imienia gen. S. Maczka.

Według harmonogramu jeszcze w tym roku ruszą prace przygotowawcze, a niewykluczone, że również roboty związane z przebudową instalacji sanitarnych. Na styczeń 2015 r. wykonawca planuje prace ziemne przy budowie nowej przeprawy nad Kanałem Bydgoskim, m.in. wykopy, palowanie. Podczas zimy usuwane będą także wszystkie ewentualne kolizje instalacji podziemnych.

Strona 9 z 16