PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor i Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

w każdy wtorek w godz. 800 - 1000

Wyznaczeni pracownicy z poszczególnych wydziałów przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 700 - 1800

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

nr tel. 52 582 27 33 lub 52 582 27 23