Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...W dniach 20/21 sierpnia (sobota/niedziela) w Bydgoszczy odbędzie się Triathlon Polska.
Część biegowa będzie organizowana w Myślęcinku. Rowerzystów napotkamy natomiast na drodze z Bydgoszczy do Borówna, gdzie zostanie zorganizowany etap pływacki.

Kierowcy muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami w ruchu. Zmiany nie ominą też komunikacji miejskiej.

Trasa biegowa / kolarskia / pływacka
Utrudnienia w ruchu pojazdów mogą występować na odcinku Borówno - Niemcz – Bydgoszcz (Myślęcinek). Na przedmiotowej trasie organizowany będzie etap rowerowy.
Etap pływacki będzie odbywał się na jeziorze w miejscowości Borówno.
Etap biegowy zostanie poprowadzony alejkami spacerowymi w Myślęcinku.

W zależności od dystansu zawodnicy będą pokonywali:
- dla IM - 8 pętli
- dla 1/2 IM - 4 pętle.

Czytaj więcej...W sobotę (20 sierpnia) utrudnienia na trasach rowerowych potrwają od godziny 7:00 do 17.00 a do godz. 22.00 na trasach biegowych (Myślęcinek).

W niedzielę (21 sierpnia) utrudnienia na trasach od godziny 10.00 do 12.00


Zmiany dla Kierowców:
W weekend zamknięte zostaną ulice: Jeździecka, Gdańska na odcinku od Szosy Gdańskiej do ulicy 11 Listopada i ul. Rekreacyjna
Dojazd do Myślęcinka możliwy ulicą Zamczysko - na skrzyżowaniu z ulicą Gdańską ruchem kierować będą sygnaliści - możliwość przejazdu prosto przez skrzyżowanie.
Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w obrębie Myślęcinka

Zmiany w komunikacji miejskiej:
20.08.2022r. - Sobota:
ruch autobusowy do MYślęcinka wstrzymany w godzinach 6:30 - 17:30,
ruch tramwajowy do Myślęcinka wstrzymany w godzinach 11:30 - 22:30.

Linia nr 1 – kursy zostaną zawieszone od około godziny 11:30 do końca dnia.

Linia nr 2 – tramwaje zostaną skierowane na trasę zmienioną (Kapuściska - Bielawy). 
Na trasie objazdu będą obowiązywały wszystkie istniejące przystanki.

Linia nr 10 - tramwaje zostaną skierowane na trasę zmienioną (p. Niepodległości - Bielawy).
Na trasie objazdu będą obowiązywały wszystkie istniejące przystanki.

Linia autobusowa nr 93 – kursy zostaną skierowane na trasę zmienioną od około godziny 6:00 do godziny 17:30 ulicami: Sułkowskiego, Kamienną, Wyszyńskiego, Armii Krajowej;
od przystanku Osielsko / Myślęcinek powrót na swoją trasę.

Przystanki wyłączone z obsługi: Gdańska/Jeździecka, Myślęcinek, Las Gdański, Gdańska/Las niż, Modrzewiowa /Gdańska, Leśne (kierunek Niwy).

Linia nr 52 – kursy rozkładowe obsługujące pętlę Myślęcinek i Podkowa w godzinach 6:30 - 17:30 zostaną skrócone do pętli Dworzec Leśne.

Linia nr 82 – kursy rozkładowe obsługujące pętlę Las Gdański w godzinach 8:16 - 17:30 zostaną skrócone do pętli Zamczysko.

Linia nr 94 – kursy zawieszone od pierwszych godzin porannych do godziny 17:30, planowe kursy od godziny 18:55 w kierunku Dworzec Leśne realizowane będą zgodnie
z rozkładem jazdy.

Linia nr 98 – kurs o godzinie 13:47 z pętli Przylesie zostanie zawieszony.

21.08.2022r. - Niedziela:
ruch autobusowy wstrzymany w godzinach 9:00 - 12:00,
ruch tramwajowy wstrzymany w godzinach 9:00 - 13:30.

Linia nr 1 – kursy od pierwszych godzin porannych zostaną zawieszone do ok. godziny 13:30.

Linia nr 2 – tramwaje zostaną skierowane na trasę zmienioną (Kapuściska - Bielawy).
Na trasie objazdu będą obowiązywały wszystkie istniejące przystanki.

Linia nr 10 - tramwaje zostaną skierowane na trasę zmienioną (p. Niepodległości - Bielawy).
Na trasie objazdu będą obowiązywały wszystkie istniejące przystanki.

Linia nr 93 – kursy zostaną skierowane na trasę zmienioną od około godziny 6:10 do godziny 12:00 ulicami: Sułkowskiego, Kamienną, Wyszyńskiego, Armii Krajowej;
od przystanku Osielsko / Myślęcinek powrót na swoją trasę.

Przystanki wyłączone z obsługi: Gdańska/Jeździecka, Myślęcinek,
Las Gdański, Gdańska/Las niż, Modrzewiowa /Gdańska, Leśne (kierunek Niwy).

Linia nr 52 – kursy rozkładowe obsługujące pętlę Myślęcinek i Podkowa w godzinach 8:20 - 12:00 zostaną skrócone do pętli Dworzec Leśne.

Linia nr 82 – kursy rozkładowe obsługujące pętlę Las Gdański w godzinach 8:16 - 12:00 zostaną skrócone do pętli Zamczysko.

Linia nr 94 – kursy zawieszone od pierwszych godzin porannych do godziny 12:00, planowe kursy od godziny 12:23 w kierunku Dworzec Leśne realizowane będą zgodnie z rozkładem jazdy.

 

 

Czytaj więcej...Zakończyliśmy budowę wszystkich pięciu parkingów P+R w Bydgoszczy.
Zainstalowane zostały już szlabany, kamery i parkometry.

Pobierając bilet parkingowy w systemie Park and Ride przejazd komunikacją miejska będzie darmowy.
Inwestycja ograniczy ruch samochodowy w centrum i wzmocni transport publiczny.
System uruchomiony zostanie jesienią.

Budowa systemu P+R to jeden z elementów zrównoważonego rozwoju miasta. Pozwoli to na ograniczenie i uporządkowanie parkowania w rewitalizowanym centrum Bydgoszczy. Wzorujemy się na innych europejskich miastach, które są chętnie odwiedzane przez turystów i tworzą przestrzenie przyjazne mieszkańcom.

Czytaj więcej...W ramach projektu powstało 5 nowych parkingów przy:
Węzeł Zachodni - liczba miejsc parkingowych: 75 (zadanie zakończone)
Pętla Przylesie - 160 miejsc (trwają prace odbiorowe).
Pętla Las Gdański - liczba miejsc na 125 pojazdów (prace zakończone)
Wielopoziomowy parking na Grudziądzkiej - połowa dla strefy płatnego parkowania już została urucomiona (zadanie zakończone).
Rondo Kujawskie - parking na 140 miejsc.

Czytaj więcej...Jak to będzie funkcjonować?
Sposób funkcjonowania bydgoskiego systemu P+R określa przyjęta już uchwała Rady Miasta. Zakłada ona, że osoby korzystające z Parkingów w systemie P+R będą mogły podróżować komunikacją publiczną na podstawie biletu parkingowego za darmo.

Końcowa opłata za parkowanie uzależniona będzie od liczby pasażerów jak i czasu postoju. Maksymalna opłata za dzienne parkowanie pojazdu wyniesie od 12 zł (w przypadku 1 lub 2 pasażerów) do 25,5 zł (w przypadku 5 pasażerów). Wyjątek stanowić będzie parking na ulicy Grudziądzkiej gdzie obowiązywać będą wyższe stawki. ( od 36,5 do 38,0 zł za cały dzień w zależności od liczby pasażerów).

Bilet parkingowy wydawany będzie przy wjeździe na parking.
Przy wyjeździe z parkingu konieczne będzie rozliczenie postoju, by szlaban podniósł się do góry.

Czytaj więcej...Park & Ride to nie tylko miejsca postojowe
Budowa wszystkich parkingów została zakończona. Zostały one już wyposażone w całą niezbędną infrastrukturę (szlabany, biletomaty, kamery). Teraz muszą zostać włączone do nowoczesnego systemu informatycznego sterującego całą siecią Park & Ride.

Dodatkowo na wlotach do miasta i w obrębie parkingów, zamontowane muszą zostać specjalne tablice naprowadzające na parkingi oraz informujące kierowców, o dostępnych miejscach do zaparkowania pojazdu.

Czytaj więcej...Dostępna będzie także specjalna aplikacja dla kierowców, w której moduł naprowadzania na poszczególne parkingi będzie zmienny i zależny od zajętości miejsc na poszczególnych parkingach.
Całość systemu będzie monitorowana na bieżąco w Centrum Nadzoru, który został już przygotowany w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej.
System wraz z parkingami zostaną uruchomione jesienią tego roku.

Czytaj więcej...Dużo przygotowań
W 2018 roku powstał koncepcja programowo-przestrzenna dla bydgoskiego systemu Park & Ride (Parkuj i Jedź). Zawierała 15 proponowanych lokalizacji parkingów. Przeprowadzono analizę wielokryterialna, której celem było wskazanie lokalizacji, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy sytuacji transportowej Bydgoszczy.

Zrealizowano szereg prac badawczych i analitycznych, które obejmowały między innymi takie kryteria jak:
• badania preferencji kierowców parkujących w Strefie Płatnego Parkowania (SPP)
• odległość parkingu od granicy miasta.
• warunki ruchu na danej trasie
• dostępność środków transportu publicznego
• łączny czas przejazdu od granicy miasta
• odległość parkingu od najbliższego przystanku
• ochrony środowiska przyrodniczego
• koszt budowy i utrzymania inwestycji

Czytaj więcej...Realizację inwestycji ułatwiło pozyskanie środków unijnych. Wartość całego przedsięwzięcia to 45 mln zł. Europejskie wsparcie to prawie 37 mln zł.
Dzięki budowie wielopoziomowego obiektu przy ul. Grudziądzkiej możliwa było jednoczesne uporządkowanie ważnej części Śródmieścia i ograniczenie parkowania na wielu ulicach Starego Miasta i Wyspy Młyńskiej.

W związku z awaryjnym zajęciem pasa drogowego ulicy Kąpielowej (prace w sieci gazowej), od dnia 08.08.2022r. do dnia 14.08.2022r. kursy linii autobusowej numer 54 w kierunku Błonia (wariant przez Pileckiego) będą ralizowane objazdem ulicą Kmicica. Podczas objazdu z obsługi pasażerskiej zostanie wyłączony przystanek Żeglarska/Ludwikowo.

Od poniedziałku (08.08,) zostaną wprowadzone zmiany optymalizacyjne na liniach autobusowych nr 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 76.
Tym samy zmienione zostaną niektóre godziny odjazdów na powyższych liniach.

Prosimy przed podróżą o sprawdzanie rozkładów jazdy na naszej stronie interntowej (zakładka "Rozkłady jazdy"). Sukcesywnie będą one też zamieszczane w formie papierowej na przystankach.

Strona 13 z 209