Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...

Informujemy, że od dnia 25.04.2015 r. od godzin rannych, z powodu budowy skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z Nowokielecką, wprowadzona zostanie czasowa zmiana trasy linii autobusowej nr 76.

Autobusy będą kierowane objazdem przez ul. Toruńską i Kielecką bez zmiany rozkładów jazdy. Przystanek Nowotoruńska / Planu 6-letniego w kierunku Łęgnowa zostanie przeniesiony na ul. Toruńską za skrzyżowanie z ul. Kazimierza Wielkiego (przystanek dla linii nocnej 31N).

Informujemy, że w dniu 23.04.2015 r. (czwartek) od około godziny 20:00 nastąpi zamknięcie łącznicy Rejewskiego – Fordońska w kierunku do centrum. W związku z powyższym linie autobusowe nr 69, 73 i 84 kierowane będą przez teren hipermarketu Auchan i dalej ul. Jasiniecką, a przystanek Rejewskiego – Auchan (kierunek centrum) czasowo zostanie przesunięty na pas prawo-skrętu do hipermarketu. Trasy linii 74 i 33N w kierunku do Wyścigowej również zostaną skierowane przez teren Auchan i ulicy Jasinieckiej do przystanku Fordońska/Wiślana. Przewidywana godzina otwarcia łącznicy to około 6 rano dnia 24.04.2015 r. (piątek).

Czytaj więcej...

Informujemy, że w miesiącu maju 2015 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Czytaj więcej...

Informujemy, że od dnia 14.04.2015 r. od godzin rannych wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na węźle Fordońska / Rejewskiego (Ikea).W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w trasach linii autobusowych nr 69, 73, 74, 84 i 33N.