Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.:

Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w latach 2016-2020

Numer sprawy: 041/2016

 

W dniu 02 września 2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego przekazaniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 2016/S 169-303881 z dnia 02.09.2016 r.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (041_SIWZ):

1) Plan Zimowego Utrzymania Ulic na terenie Bydgoszczy 2016/2017 – załącznik Nr 1,

2) wzór Umowy – załącznik Nr 2,

3) wzory formularzy ofertowych – załącznik Nr od 3a do 3j,

4) wzór formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik Nr 4,

5) wzór wykonanych lub wykonywanych usług – załącznik Nr 5,

6) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 6.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.10.2016 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Monika Konopka - tel.: 52-582-27-69;

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Jacek Piotrowski - tel.: 52-582-27-14 (15), Ewa Jucha – tel.: 52-582-27-22.

 

W dniu 21.09.2016 r., Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie.

Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 23.09.2016 r.

W dniu 05.10.2016 r., Zamawiający dokonał otwarcia ofert i jednocześnie zamieszcza informacje zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP).

W dniu 18.10.2016 r., Zamawiający, w poniższych plikach, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 2, 3, 8, 9.

W dniu 19.10.2016 r., Zamawiający, w poniższych plikach, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 1, 4, 5, 6, 7, 10.