Pełna nazwa zadania: 012/2017, "Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku"

W dniu 06.04.2017 r., Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach: 1. ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr 60372-2017 z dn. 06.04.2017 r., 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Monika Konopka - tel.: 52-582-27-69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Krzysztof Bonk - tel.: 52-582-27-59; Agata Jabłońska - tel.: 52-582-27-58.

 

W dniu 15.05.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.